ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Əmək pensiyası
Əmək pensiyaçısına verilməli olan və onun vəfatı ilə əlaqədar alınmamış əmək pensiyası məbləğini və dəfn üçün müavinəti kimlər ala bilər və bu müavinət nə qədərdir?

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 42.1-ci maddəsinə əsasən, əmək pensiyaçısına verilməli olan və onun vəfatı ilə əlaqədar alınmamış əmək pensiyasının məbləği onun notarial qaydada təsdiq olunmuş varisinə ödənilir. 42.2-ci maddəsinə əsasən, əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə onun ailəsinə pensiyaçının vəfatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin üç misli məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. 42.3-cü maddəsinə əsasən, əmək pensiyaçısını onun ailə üzvlərinə aid olmayan şəxslər dəfn etdikdə dəfn üçün müavinət həmin şəxslərə ödənilir. Hazırda 840 manat təşkil edir.

Ümumi əsaslarla yaşa görə əmək pensiyası alan şəxs pensiyaya çıxdıqdan və ya yenidən hesablama aparıldıqdan sonra 6 il tamam olmadan işdən azad olunarsa, pensiyanın yenidən hesablanması necə aparılır?

Yaşa görə əmək pensiyasının "Əmək pensiyaları haqqında" Qanunun  37.3.1-ci maddəsinə əsasən yenidən  hesablanması zamanı 144-dən işlədiyi aylar çıxılır və müvafiq dövr üzrə toplanmış kapital qalan ayların sayına bölünür.
Məsələn,  pensiya təyin edilib 01.01.2017-ci ildə. İşdən çıxıb 01.03.2019-cu ildə, yəni 6 il tamam olmadan. 01.01.2017-01.03.2019-cu ilərdəki kapitalı 90%-lə nəzrə alınmaqla 118-ə bölünəcək (144 ay -26 ay pensiyadan sonra işdən çıxdığı dövrədək ayların sayı=118). 

Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası alan şəxs pensiyaya çıxdıqdan və ya yenidən hesablanma aparıldıqdan sonra 6 il tamam olmadan işdən azad olunarsa, pensiyanın yenidən hesablanması necə aparılır?

"Əmək pensiyaları haqqında" Qanunun 9-cu və 45-ci maddələrinin 29 iyun 2022-ci il tarixindən sonra qüvvədə olan mətninə əsasən güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının sözügedən Qanunun 37.3.1-ci maddəsinə əsasən yenidən hesablanması zamanı 144-dən işlədiyi aylar çıxılır və müvafiq dövr üzrə toplanmış kapital qalan ayların sayına bölünür.
Məsələn 1)  01.03.2019-ci ildə 57 yaşında güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiyaya çıxıb. 01.08.2022-ci ildə işdən çıxıb. 01.03.2019-01.08.2022-ci illərdəki kapitalı (90%-lə) nəzərə alınmaqla 103-ə bölünməlidir ((144 ay -41 ay pensiyadan sonra işdən çıxdığı dövrədək ayların sayı=103).

Güzəştli əsaslarla yaşa görə əmək pensiyası alan şəxs pensiyaya çıxdıqdan və ya yenidən hesablanma aparıldıqdan sonra 6 il tamam olub işdən azad olunarsa, pensiyanın yenidən hesablanması necə aparılır?

"Əmək pensiyaları haqqında" Qanunun 9-cu və 45-ci maddələrinin 29 iyun 2022-ci il tarixindən sonra qüvvədə olan mətninə əsasən, güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasına çıxdıqdan və ya yenidən hesablandıqdan sonra 6 il işləyib və işdən çıxıbsa, pensiya təyin edildikdən və ya yenidən hesablandıqdan sonrakı kapitalı 90%-lə nəzərə alınmaqla 72 aya bölünməklə yenidən hesablanmalıdır.

Ümumi əsaslarla yaşa görə əmək pensiyası alan şəxs pensiyaya çıxdıqdan və ya yenidən hesablama aparıldıqdan sonra 6 il tamam olub və hazırda işləyirsə, pensiya necə hesablanır?

Ümumi əsaslarla yaşda 144-dən işlədiyi aylar çıxılır və pensiyadan sonrakı kapital 72 aya bölünür.
Məsələn, pensiya təyin edilib 01.01.2016-cı ildə. 01.2022-ci ildə 6 illiyə görə yenidən hesablanır.  01.01.2016-01.01.2022-ci ilərdəki kapitalı 90%-lə nəzrə alınmaqla 72-ə bölünəcək və şəxs işləməkdə davam edirsə onun növbəti 6 illəyə və ya işdən azad olmaya görə yenidən hesablanması sonradan toplanmış kapitalının 72 bölünməsi ilə həyata keçirilir.

Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası alan şəxs pensiyaya çıxdıqdan və ya yenidən hesablama aparıldıqdan sonra 6 il tamam olub və hazırda işləyirsə, pensiya necə hesablanır?

"Əmək pensiyaları haqqında" Qanunun 9-cu və 45-ci maddələrinin 29 iyun 2022-ci il tarixindən sonra qüvvədə olan mətninə əsasən, güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasına çıxdıqdan və ya yenidən hesablama aparıldıqdan sonra 6 il işləyib və işləməkdə davam edirsə, sonradan işlədiyi və yenidən hesablama aparılmamış sonuncu dövr üzrə toplanmış kapitalı 90%-lə nəzərə alınmaqla 72 aya bölünməklə yenidən hesablanmalıdır.

Əlilliyə görə pensiyada 6 illiyə görə yenidən hesablanma aparılmalıdırmı?

Xeyr. Əlilliyə görə əmək pensiyasında yenidən hesablama vətəndaş işdən azad olunduqdan sonra aparılır.

Ailə başçısını itirməyə görə pensiyada 6 illiyə görə yenidən hesablanma aparılmalıdırmı?

Əgər vətəndaş ABİ-yə görə əmək pensiyası alırsa, ona ailə başçısını itirməyə görə pensiya növü üzrə pensiya məbləğinin 6 illiyə görə hesablanması aparılmır.

Bu pensiya təyin edilərkən iş stajının hesablanma qaydası?

Əlilliyə görə əmək pensiyası orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. Orqanizmin funksiyalarının 61-80 və 31-60 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə əmək pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verməsi şərtilə bu maddədə göstərilən sığorta stajı olduqda təyin edilir.

Əlilliyə görə əmək pensiyası necə təyin edilir?

Əlilliyə görə əmək pensiyaları Qanunla müəyyən edilmiş aşağıdakı şərtlərlə təyin edilir:
Əlilliyə görə əmək pensiyası orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir.
Orqanizmin funksiyalarının 31-80 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə əmək pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verməsi şərtilə, 5 ildən az olmamaqla, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən, on beş yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmiş şəxslə əmək müqaviləsi bağlana bilməz.

Qulluq stajına görə əlavə alan şəxs (dövlət qulluğuna görə) ümumi əsaslarla əmək pensiyasına necə keçə bilər?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinə uyğun olaraq, dövlət qulluqçusu kimi qulluq stajına görə əlavə hesablanmış pensiyanın məbləği ümumi əsaslarla hesablanmış pensiya məbləğindən az təşkil etdikdə şəxsə ümumi əsaslarla pensiya təyinatı həyata keçirilir .

Dövlət qulluğuna və xüsusi rütbələrə görə pensiyanın hesablanma qaydası hansı formada aparılır?

Onların işlədikləri və ya xidmət etdikləri dövr üzrə dövlət məvacibinə, təminat xərcliyinə əsasən, qulluq stajlarına və xidmət müddətlərinə uyğun olaraq hesablanır.

Əmək pensiyaları hansı əsasla indeksləşdirililir?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 29.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, əmək pensiyasının sığorta hissəsi ildə bir dəfə ölkə üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən illik artım tempinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən indeksləşdirilir.

Dövlət qulluğuna görə şəxslərə pensiya təyinatı necə aparılır?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 20.1.7-ci maddəsinə əsasən, əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatanadək orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlil olmuş «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq inzibati və yardımçı vəzifələr tutan, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dən «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi siyahı üzrə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında xidmət etmiş azı 15 il dövlət qulluğu stajı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilməsi ilə bağlı dövlət qulluğuna xitam verilmiş dövlət qulluqçuları və dövlət qulluğunda olan şəxslər istisna olmaqla) əmək pensiyasının üzərinə qulluq stajına görə əlavə almaq hüququ var;
"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 20.1.7-ci və 20.1.9-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərin əmək pensiyasına əlavələr dövlət qulluğunun son 24 ayı və ya istənilən ardıcıl gələn 60 ayı ərzindəki dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğindən, dövlət məvacibindəki sonrakı artımlar da nəzərə alınmaqla aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
*dövlət qulluğu vəzifəsində 15 il qulluq stajı olan şəxsə - dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 50 faizi miqdarında;
*dövlət qulluğu vəzifəsində 15 ildən yuxarı qulluq stajı olan şəxsə - dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 50 faizi miqdarında və 15 ildən yuxarı qulluq stajının hər ili (il tam olmadıqda isə natamam ildəki iş stajı aylarının sayına mütənasib olaraq hesablanmaqla) üçün dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 3 faizi miqdarında əlavə olunmaqla, lakin dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 80 faizi miqdarından çox olmamaq şərti ilə müəyyən olunan məbləğlə "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu ilə təyin edilən əmək pensiyasının məbləği arasındakı fərq qədər əlavə ödənilir.

Xüsusi hesab nədir?

Xüsusi hesab əmək pensiyasının minimum məbləğində və ya daha yuxarı məbləğdə pensiya təminatının formalaşdırılması məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydada və məbləğdə sığortaolunanlar üzrə ödənilən əlavə vəsaitlərin mədaxil olunduğu hesabdır.

Ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın hesablanma qaydası necədir?

Vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının öhdəsində olan (vəfat edənin tam təminatında olmuş və ya ondan özlərinin yaşayışı üçün daimi və əsas vəsait mənbəyi olmuş kömək alan) "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 14-16-cı maddəsində göstərilən ailə üzvlərinin Qanunun 17-ci maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərlə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ vardır.
Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ailə başçısının ölüm gününədək əlilliyə görə əmək pensiyası orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. Təyin edilmiş pensiyanın ailəyə düşən ümumi məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olduqda həmin məbləğə çatdırılmaqla ödənilir.
Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinin hər birinə düşən pensiyanın məbləği ailə üçün hesablanmış ümumi məbləğin əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin sayına bölünməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir. Əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyalarının ailəyə düşən ümumi məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğindən aşağı olduqda, həmin məbləğə çatdırılmaqla ödənilir. Ailə üzvlərindən biri (bu Qanunun 20.1.13-cü maddəsinə uyğun olaraq ailə başçısının qulluq stajına görə əlavə təyin olunmuş əri (arvadı) və övladları istisna olmaqla) öz seçimi ilə digər növ əmək pensiyasını, yaxud bu Qanunun 14.4-cü maddəsinə əsasən sosial müavinəti (ailə başçısını itirməyə görə müavinət istisna olmaqla) aldıqda ona ailə başçısının itirilməsinə görə düşən əmək pensiyasının məbləği digər ailə üzvləri arasında bölüşdürülməklə onların əmək pensiyasının məbləği yenidən hesablanır.

Misal: Yaşa görə əmək pensiyaçısı olan ailə başçısı 01.07.2022-ci il tarixdə vəfat etmişdir. Onun pensiyasının məbləği 290 manat təşkil etmişdir. 20 iyul 2022-ci il tarixdə onun arvadı ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin olunması üçün müraciət etmişdir. Vəfat edən pensiyaçının pensiyasının  sığorta hissəsinin cəmi məbləği (290 manat) onun arvadına ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası kimi təyin edilir. 

Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, yenidən hesablanması və bir növündən başqa növünə keçirilməsi üçün müraciətlərə baxılması qaydası necədir?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ına əsasən, əmək pensiyasının təyin edilməsi, yenidən hesablanması və bir növdən başqa növə keçirilməsi üçün təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə müraciətdə qeyd olunmuş əlaqə vasitələrindən birinə onun daxil olduğu tarixdən 5 (beş) iş günü müddətində adı çəkilən Qaydaya 4 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş formada həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması müddəti göstərilməklə bu Qaydaya uyğun olaraq bu barədə bildiriş göndərilir. Bu zaman pensiyanın təyin edilməsi ilə bağlı müddət axımı dayanır. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra müraciətdə qeyd olunmuş ünvana poçt vasitəsilə, yaxud MEİS-dən olan əlaqə vasitələrindən (elektron poçt ünvanı və ya sms vasitəsilə) birinə məlumat göndərilməsi şərtilə müraciət edən şəxsin əmək pensiyasının təyin edilməsi, yenidən hesablanması və bir növdən başqa növə keçirilməsi ilə bağlı müraciətinə yenidən baxılır, həmin Qaydanın 5-ci hissəsinə uyğun olaraq, hüququnun yarandığı tarixdən pensiya təyin edilir.
Şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya “DOST” mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında sözügedən Qaydaya 5 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş formada qərar qəbul edilir və bu barədə şəxsin müraciətində qeyd olunmuş ünvanına poçt vasitəsilə, yaxud MEİS-də olan əlaqə vasitələrindən birinə (elektron poçt ünvanı və ya sms vasitəsilə) həmin Qaydaya 12 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş formada bildiriş göndərilir;
Müraciət edən şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadığı hallarda əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina olunması barədə 5 (beş) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi imtinanın səbəbləri göstərilməklə adı çəkilən Qaydaya 11 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş formada qərar qəbul edir və bu barədə müraciətdə qeyd olunmuş əlaqə vasitələrindən birinə həmin Qaydaya 6 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş formada bildiriş göndərir.

Yaşı tamam olmasına baxmayaraq, avtomatik (proaktiv rejimdə) pensiya təyinatı aparılmadığı təqdirdə şəxslər nə etməlidirlər?

Əmək pensiyası hüququ olan şəxslər bu hüququn yarandığı gündən sonra əgər avtomatik (proaktiv rejimdə) pensiya təyinatı aparılmamışdırsa, yaşayış yeri üzrə, istənilən vaxt əmək pensiyasının təyin olunması üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə və DOST mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.

Pensiyası təyin olunduqdan sonra 6 il işləməsinə baxmayaraq, pensiyanın yenidən hesablanmaması ilə bağlı müraciət edə bilərlərmi?

Əmək pensiyasının yenidən hesablanması hüququ olan şəxslər bu hüququnun təmin olunması üçün yaşayış yeri üzrə, istənilən vaxt əmək pensiyasının yenidən hesablanması üçün "DOST" mərkəzlərinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.
Yaşa görə əmək pensiyasının pensiya təyin olunan günədək qazanılmış sığorta hissəsi tam məbləğdə ödənilir və pensiya təyin olunduqdan, həmçinin bu maddəyə əsasən yenidən hesablandıqdan sonrakı dövr üzrə qazanılan sığorta və yığım hissələri üzrə pensiya kapitalının toplanması davam etdirilir. Pensiyaçı işləməyən əmək pensiyaçısı kateqoriyasına keçdikdə və ya əmək pensiyası təyin olunduğu, yaxud bu maddəyə əsasən yenidən hesablandığı gündən sonra 6 il işlədikdə əmək pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada (bu Qanunun 37.3.2-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla) yenidən hesablanır. Bu zaman sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddəti aylarının sayı pensiyaçının pensiya təyin edildikdən, yaxud bu maddəyə əsasən yenidən hesablandıqdan sonra işlədiyi ayların sayı qədər, lakin 72 aydan çox olmamaqla azaldılır.

Pensiya üçün bank kartların hazır olub-olmaması və hardan götürülməsi ilə bağlı müraciətlərlə bağlı vətəndaş haradan məlumat əldə edə bilər?

Bank kartlarının hazır olub-olmaması haqqında vətəndaşlar yaşayış yeri üzrə DOST mərkəzləri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyin Fondun struktur bölmələrinə və 142-Çağrı Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Hazır olmuş bank kartları bankın müvafiq filiallarından əldə edilir.

Pensiyanın verilməsinin gecikməsi ilə bağlı vətəndaş hara şikayət edə bilər?

Nazirliyin rəsmi saytından onlayn qaydada, yazılı birbaşa müraciət əsasında, Nazirliyin, DOST Agentliyinin, Fondun qəbul şöbələrinə yaxınlaşmaqla, 142-Çağrı Mərkəzinə zəng vurmaqla, yaşayış yeri üzrə Fondun  regional filiallarına, Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinə və DOST mərkəzlərinə müraciət etməklə şikayətini təqdim edə bilər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər. 

Əmək pensiyaları nə zaman ödənilir?

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ayın 8-10-dək.
Yerdə qalan bölgələrə, digər pensiyaçılara (Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialdan pensiya alan pensiyaçılar da daxil olmaqla) isə15-dək müəyyən olunmuş qrafik üzrə ödənişlər həyata keçirilir.

Beş və daha çox uşağı və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən edilmiş övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - DOST mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən;
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Beş və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi olmadıqda.

Beş və daha çox uşağı və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən edilmiş övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Beş və daha çox uşağı və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən edilmiş övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri.

Beş və daha çox uşağı və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən edilmiş övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının crasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

10 gün

Beş və daha çox uşağı və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən edilmiş övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər: 
1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;
2. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti);
3. uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin və şəxsiyyət vəsiqələri (vəfat edibsə, ölüm haqqında şəhadətnamə) (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti);
4. atanın 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yaşayış yerindən arayış;
5. atanın növbəti nikaha daxil olmaması barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı;
6. uşağın 18 yaşınadək əlilliyinin (sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun) müəyyən edilməsi barədə tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinin nəticəsi barədə çıxarış.
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli;
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti. 

Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - DOST mərkəzlərinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən;
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi olmadıqda.

Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Beş və daha çox uşaq doğub 8 yaşadək böyüdən qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri.

Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

10 gün

Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər: 
1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd; 
2. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti); 
3. uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin və şəxsiyyət vəsiqələri (vəfat edibsə, ölüm haqqında şəhadətnamə) (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti);
4. qadının 5 və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yaşayış yerindən arayış.
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli; 
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti.

Ailə başçısının itirilməsinə görə pensiyanın alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - DOST mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən;
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Ailə başçısının itirilməsinə görə pensiyanın alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi olmadıqda.

Ailə başçısının itirilməsinə görə pensiyanın alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Ailə başçısının itirilməsinə görə pensiyanın icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri.

Ailə başçısının itirilməsinə görə pensiyanın icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

10 gün

Ailə başçısının itirilməsinə görə pensiyanın alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. əmək pensiyası təyin edilən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, vəfat etmiş şəxsin ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin arayışı;
2. vəfat etmiş ailə başçısının övladının (övladlarının) doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti; ailə başçısının ölüm haqqında şəhadətnaməsinin (və ya xəbərsiz itkin düşməsi, yaxud ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə qərarının) surəti; 
3. ailə başçısının 23 yaşınadək övladının (övladlarının) əyani təhsil alması barədə təhsil müəssisəsinin arayışı;
4. vəfat etmiş ailə başçısının 18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı övladının (övladlarının) əlilliyinin, habelə atasının, anasının, arvadının, ərinin orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulması ilə bağlı  (I və ya II dərəcə) əlilliyinin olması barədə tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinin nəticələri barədə çıxarış;
5. ailə başçısının dul arvadının (ərinin) yeni nikaha daxil olmaması barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı;
6. vəfat edənin sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli; 
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti. 

Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydalar”ının 2-ci bəndinə əsasən, müəyyən müddətə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum edilmiş şəxslərə əmək pensiyasının təyin olunması üçün müraciətlərinə Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 90.4-cü maddəsinə uyğun olaraq MEİS-ə ötürülən məhkəmə qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi tarix, cəzaçəkmə müddəti, cəzaçəkmə müddətinin başlandığı və bitəcəyi tarix,  cəza çəkilmə yeri, məhkumun şəxsi hesabının nömrəsi, məhkumun yerdəyişmələri haqqında məlumatlara əsasında baxılır.

Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;

DOST mərkəzləri.

Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

10 gün

Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?
  1. şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
  2. məhkəmə qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi tarix;
  3. cəzaçəkmə müddəti;
  4. cəzaçəkmə müddətinin başlandığı və bitəcəyi tarix;
  5. cəzaçəkmə yeri;
  6. məhkumun şəxsi hesabının nömrəsi;
  7. məhkumun yerdəyişmələri haqqında məlumat;
  8. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti).

Sənədlər cəzaçəkmə müəssisəsi tərəfindən MEİS-ə ötürülür.

Dəfn üçün birdəfəlik müavinətin alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - DOST mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən və etibarnamə üzrə nümayəndə vasitəsi ilə.

Dəfn üçün birdəfəlik müavinətin almaq üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Dəfn üçün birdəfəlik müavinətin alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Əmək pensiyaçısının ailə üzvləri, ailə üzvlərinə aid olmayan şəxslər dəfn etdikdə isə həmin şəxslər müraciət edə bilər.

Dəfn üçün birdəfəlik müavinətin icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;
DOST mərkəzləri.

Dəfn üçün birdəfəlik müavinətin icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

5 iş günü

Dəfn üçün birdəfəlik müavinətin alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər: 
-ölüm haqqında şəhadətnamə (əsli);
-dəfni təşkil edən şəxs barədə yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinin arayışı (əsli).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli; 
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti.

Əlilliyə görə əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

2019-cu il yanvarın 1-dən etibarən əmək pensiyaları bu Qanunun 22-1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən avtomatlaşdırılmış qaydada təyin edilir. Əmək pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Avtomatlaşmış təyinatın əhatəsinə düşməyənlər DOST mərkəzlərinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.

Əlilliyə görə əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Əlilliyə görə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin olunması prosesinin icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;

DOST mərkəzləri.

Əlilliyə görə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

10 gün

Əlilliyə görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. şəxsiyyət vəsiqəsi;
2. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli; 
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti.

Əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən;
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunda nəzərdə tutulmuş şərtlərlə:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Əmək pensiyasının təyin edilməsini həyata keçirən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;

DOST mərkəzləri.

Əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

10 gün

Əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. şəxsiyyət vəsiqəsi; 
2. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti); 
3. ölüm haqqında şəhadətnamə (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti);
4. nikah haqqında şəhadətnamə (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti); 
5. uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri və şəxsiyyət vəsiqələri (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli;
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti. 

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən;
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunda nəzərdə tutulmuş şərtlərlə:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanmasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;

DOST mərkəzləri.

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

"Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilmiş müddətə baxılır.

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. şəxsiyyət vəsiqəsi; 
2.əmək pensiyasının bərpa edilməsi ilə bağlı ərizə.

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzlərinə və  Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən;
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı;

DOST mərkəzləri.

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ının 3.3.1-ci bəndinə əsasən, şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya “DOST” mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
2. ümumi iş stajını təsdiq edən sənədlərin əsilləri (əmək kitabçasının, həqiqi hərbi xidmətdə olduğu dövrü təsdiq edən sənəd və s.);
3. yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə iş müddəti şəxsin güzəştli şərtlə əmək pensiyası hüququ verən işdə işləməsinə dair işəgötürənin bu məktuba əlavə olunmuş formada hazırlanmış arayış;
4. pensiya təyin edilməsi ilə bağlı ərizə.
Müraciətin formaları:
-şəxsən;
-etibarnamə üzrə nümayəndəsi vasitəsilə.  

Hərbçilərə və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Hərbi qulluqçulara və "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinə uyğun olaraq pensiya təminatı sahəsində onlara bərabər tutulan xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının təyin edilməsi avtomatlaşdırılmış qaydada onlar tərəfindən müraciət edilmədən,  elektron informasiya sistemlərindən və ya ehtiyatlarından əldə olunan, həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 27 avqust tarixli 135 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması Qaydaları”nda nəzərdə tutulmuş dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən məlumatlar əsasında aparılır.

Hərbçilərə və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Hərbçilərə və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan).

Hərbçilərə və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı;

DOST mərkəzləri.

Hərbçilərə və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ının 3.3.1-ci bəndinə əsasən, şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya DOST mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Hərbçilərə və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. Şəxsiyyət vəsiqəsi; 2. Sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti); 3. PSK barədə arayış (əsli, elektron surəti); 4. Xidmət etdiyi orqan tərəfindən məlumat vərəqi (xidmət müddətinə dair) (əsli). Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli, -surəti,-notarial təsdiq edilmiş surəti, -elektron surəti. 

Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-Sənədlərin natamamlığı;
-Hüquqi əsası yoxdur.

Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri, "DOST" mərkəzləri

Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ının 3.3.1-ci bəndinə əsasən şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya “DOST” mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. şəxsiyyət vəsiqəsi;
2. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti);
3.uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin və şəxsiyyət vəsiqələrinin surəti: 
4. əlilliyi müəyyən edilmiş (sağlamlıq imkanları məhdud) uşağını 8 yaşadək tərbiyə etməsi barədə arayış (əsli);
5. uşağın18 yaşınadək əlilliyinin müəyyən edilməsini (sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun) təsdiq edən sənəd (əsli). 
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli,
-surəti,
-notarial təsdiq edilmiş surəti,
-elektron surəti. 

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əmək pensiyasının təyin edilməsi barədə müraciəti və sənədləri onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluqları vasitəsi ilə Fonda təqdim edirlər.

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əmək pensiyasının təyin edilməsi barədə müraciəti və sənədləri onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluqları vasitəsi ilə Fonda təqdim edirlər.

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;
DOST mərkəzləri.

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ının 3.3.1-ci bəndinə əsasən, şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya “DOST” mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti),  
-sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti), 
-hərbi bilet (əgər varsa).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli;
-surəti;
-notarial təsdiq edilmiş surəti;
-elektron surəti. 

Xaricə köçmüş şəxslər əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əmək pensiyasının təyin edilməsi barədə müraciəti və sənədləri onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluqları vasitəsi ilə Fonda təqdim edirlər.

Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyasının üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əmək pensiyasının təyin edilməsi barədə müraciəti və sənədləri onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluqları vasitəsi ilə Fonda təqdim edirlər.

Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;
DOST mərkəzləri.

Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ının 3.3.1-ci bəndinə əsasən, şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya DOST mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti);
-bank hesabı barədə sənəd (əsli).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli, 
-surəti, 
-notarial təsdiq edilmiş surəti, 
-elektron surəti.

Yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - DOST mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-şəxsən
-nümayəndə vasitəsi ilə etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti.

Yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsasları:
-sənədlərin natamamlığı;
-hüquqi əsası yoxdur.

Yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
-Azərbaycan vətəndaşları;
-əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin edən qurumlar?

Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələri;
DOST mərkəzləri.

Yaşa görə əmək pensiyasının icrasını təmin etmək üçün nə qədər müddət tələb olunur?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 28 aprel tarixli 175 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”ının 3.3.1-ci bəndinə əsasən şəxsə əmək pensiyası təyin olunmasından imtinaya əsas olmadıqda sənədlər Fondun aidiyyəti struktur bölməsinə və ya DOST mərkəzlərinə daxil olduğu tarixdən 10 (on) gün müddətində Fondun aidiyyəti struktur bölməsi tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Yaşa görə əmək pensiyası "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-1.1-ci maddəsinə əsasən, avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. Avtomatlaşdırılmış qaydada pensiya təyinatının əhatə dairəsinə düşməyən şəxslər isə aşağıdakı sənədlərlə müraciət edir: 
Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. şəxsiyyət vəsiqəsi;
2. sığorta stajını təsdiq edən sənəd (əsli və notarial təsdiq edilmiş surəti).
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-əsli,
-surəti,
-notarial təsdiq edilmiş surəti,
-elektron surəti.

01.01.2006-ci ildən sonra əmək fəaliyyəti olmayan və yaş hüququ yaranan səxsin yaşa əmək pensiyası almaq hüququ varmı?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən, 01.01.2006-ci ilə qədər azı 25 il sığorta stajı vardırsa, əmək pensiyasının məbləği minimum pensiya məbləğinə, yəni 280 manata çatdırılmaqla pensiya təyinatı aparılır.

01.01.2006-ci il tarixdən sonra fərdi şəxsi hesabın sığorta hissəsində 18000 pensiya kapitalı və 9 il sığorta stajı olduğu halda yaşa əmək pensiyası almaq hüququ varmı?

Bu Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayam pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ vardır. Eyni zamanda fərdi hesabının sığorta hissəsində 01.01.2006-cı il tarixindən 01.07.2018-ci il tarixinədək pensiya kapitalı qeydə alınmış vətəndaş Qanunun 7-ci maddəsinəm uyğun olaraq müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmışdırsa, ona 01.01.2006-cı il tarixinədək 25 il sığorta stajı güzəşt olunmaqla (01.01.2026-cı il tarixindən hər il  bir il azaldılmaqla) pensiya təminatı həyata keçirilir.

Ananın sağlamlıq imkanları məhdud uşağına qulluq etdiyi müddət sığorta stajına daxil edilirmi?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 21.2.4.- cü maddəsinə əsasən, 18  yaşadək əlilliyi müəyən edilmiş (sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa) uşağa qulluq müddəti iş stajına daxil edilir.

Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxsə qulluq müddəti sığorta stajına daxil edilirmi?


Bu Qanunun 21.2.4-cü maddəsinə əsasən, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq müddəti sığorta stajına daxil edilir.

Hipovizqanizm (liliputlar) xəstəliyinə tutulmuş şəxlərin fərdi şəxsi hesabın sığorta hissəsində pensiya kapitalı yoxdursa, onlara əmək pensiyası təyin edilə bilərmi?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9.2-ci maddəsinə əsasən, hipovizqanizm xəstəliyinə tutulan şəxslərin (liliputların) və fizioloji mütənasibliyi pozulmuş cırtdanboy şəxslərin azı 5 il sığorta stajı olduqda bu Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş yaş həddi 20 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Yəni əmək pensiyası minimum məbləğə (280 manat) çatdırılmaqla ödəniləcək.

Orqanizmin funksiyalarının 31-80 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə fərdi şəxsi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləği qədər və yaxud daha çox olarsa və ümümilikdə bu məbləğ 4 il müddətində yığılmış olarsa, vətəndaşın əmək pensiyası almaq hüququ yaranarmı?

Əlilliyə görə əmək pensiyası orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. Orqanizmin funksiyalarının 31-80 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə əlilliyə görə əmək pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verməsi şərtilə, bu maddədə göstərilən sığorta stajı olduqda təyin edilir. 

II dərəcə əlilliyi nəzərə alınmaqla sosial müavinət almaqda olan qadının 18 yaşa çatmamış övladı var və ailə başçısı itirən kimi əmək pensiyası təyin edilməsi üçün müraciət edir. Bu halda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hansı qaydada hesablanacaq?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.3-cu maddəsinə əsasən, vəfat etmiş ailə başçısı yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyaçısı olmuşdursa, ailə üzvləri üçün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği vəfat etmiş ailə başçısına təyin edilmiş yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin əmək qabiliyyətli olmayan ailə üzvlərinin sayma nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir. Ailə üzvlərindən biri (bu Qanunun 20.1.13-cü maddəsinə uyğun olaraq ailə başçısının qulluq stajına görə əlavə təyin olunmuş əri (arvadı) və övladları istisna olmaqla) öz seçimi ilə digər növ əmək pensiyasını, yaxud bu Qanunun 14.4-cü maddəsinə əsasən sosial müavinəti (ailə başçısını itirməyə görə müavinət istisna olmaqla) aldıqda ona ailə başçısının itirilməsinə görə düşən əmək pensiyasının məbləği digər ailə üzvləri arasında bölüşdürülməklə onların əmək pensiyasının məbləği yenidən hesablanır. Bu halda bir nəfər ailə üzvünə düşən pensiya məbləği  sosial müavinət alan qadının (ana) aylıq sosial müavinətinin məbləğindən az təşkil edərsə, o, öz seçimi ilə sosial müavinətini almaqda davam edə bilər. Bu halda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının anaya düşən hissəsi digər ailə üzvünə (övlada) ödənilməkdə davam etdirilir.

Ögey övladın ABİ kimi atasının pensiyasını alması üçün hüquq yaradan hansı sənəd tələb olunur?

Ana və atanın nikah haqqında şəhadətnaməsinin surəti notarial qaydada təsdiq olunmuş formada.

01.07.2017-ci il tarixinədək vəfat etmiş və heç bir növ əmək pensiyası almayan və vəfat etdiyi tarixə ABİ-yə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri olan ailə baçılarının ailə üzvlərinə əmək pensiyasının hesablanması dəyişikliklərdən sonrakı və ya əvvəlki qaydada hesablanır?

01.07.2017-ci il tarixinədək vəfat etmiş əmək pensiyaçısı olmayan şəxsin ABİ kimi pensiya hüququ yarandığı tarixdə qüvvədə olmuş qanuna əsasən hesablanır.  

Orqanizminin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə əlilliyə görə əmək pensiyası alan və işləməkdə davam edən vətəndaş fərdi şəxsi hesabında yığılmış pensiya kapitalını hansı halda yenidən hesablada bilər?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 37.3.2. maddəsinə əsasən, əlilliyə görə əmək pensiyasının pensiya təyin olunan günədək qazanılmış məbləği tam ödənilir. Əlilliyə görə pensiya təyin edilmiş şəxs işləməkdə davam edərsə, onun pensiya təyin olunduqdan işləməyən əmək pensiyaçısı kateqoriyasına keçdiyi tarixədək olan dövr üzrə toplanan pensiya kapitalına və həmin kateqoriyaya keçdiyi tarixdəki yaşına müvafiq tələb olunan sığorta stajına əsasən Qanunun 13-cü maddəsinə uyğun olaraq əmək pensiyasının sığorta hissəsi yenidən hesablanır.

07.10.2018-cu il tarixdə sosial müavinət təyin edilmiş vətəndaşın fərdi şəxsi hesabında 3894 manat pensiya kapitalı vardır. Vətəndaşın əmək pensiyaları haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərə əsasən pensiya almaq hüququ varmı?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22-1.5.-cu maddəsinə əsasən, 2019-cu il yanvarın 1-dək, “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təyin edilmiş sosial müavinətlərin "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22-1.2-ci maddəsi tətbiq edilərək əmək pensiyalarına keçirilməsinə yol verilmir.

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 26 il ümumi və bunun 13 ili həmin işlərdə işləmiş və bu stajı 05.08.2009-ci ildə yığa bilmişdir. 60 yaşı 01.07.2022-cu il tarixdə tamam olmuş kişi əmək pensiyası təyin edilə bilərmi?

Bəli

Əmək pensiyası almaq üçün yaş hüququ yaranan vətəndaşın 4 il ümumi iş stajı var və fərdi şəxsi hesabındakı məbləğ minimum pensiya məbləğindən çoxdur. Vətəndaşın pensiya almaq hüququ varmı?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən, yaş hüququ yaranan şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ vardır.

45 yaşına catmış şəxs vəfat emişdir və ümumi olaraq 7 il iş stajı vardır. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilə bilərmi?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17.1-ci maddəsinə əsasən, şəxsin ölüm gününədək tələb olunan sosial sığorta stajı olmadığı üçün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiya hüququ yaranmır.

45 yaşına çatmış şəxsin ölüm gününədək ümumi 15 il sığorta stajı vardır, lakin fərdi şəxsi hesabındakı məbləğ minimum pensiya məbləğindən aşağıdır. Həmçinin ailənin tərkibində 3 nəfər əmək qabiliyyətsiz şəxs vardır. Bu halda ABİ kimi pensiya təyin edilə bilərmi?

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.2-ci maddəsinə əsasən, əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyalarının ailəyə düşən ümumi məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğindən aşağı olduqda həmin məbləğə çatdırılmaqla ödənilir.

11.08.2009-cu ildə yaş hüququ yaranan şəxs üzrlü səbəblərdən yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 2022-ci ildə müraciət etmişdir. Bu halda o, yaş hüququ yarandığı gündən əmək pensiyası ödənişini ala bilərmi?


Əmək pensiyaları onu almaq hüququ yarandığı gündən, lakin bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən tez olmamaqla və müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməklə Qanunun 32.1-1 maddəsində müəyyən edilmiş müddətlərə təyin edilir.

Fəxri adlara görə təqaüdlər hansı təşkilat tərəfindən verilməlidir?

"Fəxri adlara görə aylıq təqaüdün verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 04 iyul 2005-ci il tarixli 878 nömrəli  Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatlarında çalışan fəxri adlara layiq görülmüş şəxslərə  təqaüd həmin idarə və təşkilatların vəsaiti hesabına, digər şəxslərə  isə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir.

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər üçün təqaüdün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslər üçün təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslər üçün təqaüdün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslər üçün təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslər üçün təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS) bağlıdır.
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslər üçün təqaüdün məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 400 manat;
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 350 manat;
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 300 manat.

20 Yanvar şəhidi ailəsinə təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

20 Yanvar şəhidi ailəsinə təqaüdün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

20 Yanvar şəhidi ailəsinə təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

20 Yanvar şəhidi ailəsinə təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-“20 Yanvar şəhidi” fəxri adı ilə təltifolunma haqqında vəsiqənin və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamının surəti
-şəhidin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-təqaüd almaq hüququ olan ailə üzvləri barədə məlumat (şəxsin şəhidlə qohumluğunu təsdiq edən doğum, nikah və vəfat etmiş ailə üzvlərinin ölüm haqqında şəhadətnamələrinin surəti)
-şəhidin dul arvadının yeni nikaha daxil olub-olmaması barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı.
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

“20 Yanvar şəhidi” fəxri adı ilə təltifolunma haqqında vəsiqəni necə əldə etmək olar?

“20 Yanvar şəhidi” fəxri adı ilə təltif olunma haqqında müvafiq vəsiqə şəhid ailəsi statusu almaq hüququ olan ailə üzvlərindən birinə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu rayon şöbələri və "DOST" mərkəzləri tərəfindən təqdim olunur.

20 Yanvar şəhidi ailəsinə təqaüdün məbləği nə qədərdi?

500 manat

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə təqaüdünn alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı vəsiqəsinin surəti və ya Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı olması barədə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon (şəhər) şöbəsinin arayışı.
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı vəsiqəsini necə əldə etmək olar?

“Veteranlar haqqında” 1994-cü il 28 iyun tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Müdafiə, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik nazirlikləri və Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra orqanları tərəfindən müharibə, silahlı qüvvələr və əmək veteranları adlarının və müvafiq vəsiqələrin (vəsiqənin nümunəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir) verilməsi qaydasını və şərtlərin tənzimləyir.
Mənbə: http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/13/f_13385.htm

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə təqaüdün məbləği nə qədərdi?

300 manat

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) təqaüdün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) təqaüdün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Əfqanıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olması barədə SHXÇDX-nin  rayon (şəhər) şöbəsinin arayışı
-Əfqanıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş hərbi qulluqçunun ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-Əgər itgin düşübsə. Əfqanıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilməsi barədə məhkəmənin qərarının surəti;
-təqaüd almaq hüququ olan ailə üzvləri barədə məlumat (şəxsin Əfqanıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçu ilə qohumluğunu təsdiq edən doğum, nikah və vəfat etmiş ailə üzvlərinin ölüm haqqında şəhadətnamələrinin surəti)
-Əfqanıstanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçunun dul arvadının yeni nikaha daxil olub-olmaması barədə Ədliyyə  Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) təqaüdün məbləği nə qədərdi?

500 manat

Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Böyük Vətən müharibəsi əlillərinin və onlara bərabər tutulanların müharibə əlilliyi vəsiqəsinin surəti
-əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS)dan aslı
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 400 manat;
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 350 manat;
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 300 manat

Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər təqaüdün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS) olanda lazım olmayacaq
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər: -Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi -əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS) olanda lazım olmayacaq -şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı) Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması: -Əsli -Surəti

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 400 manat;
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 350 manat;
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 300 manat

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər təqaüdün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış(TSERAS)
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə təqaüdün məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 400 manat;
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 350 manat;
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 300 manat

Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün icrasını təmin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS) əlaqədar olan məsələ
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 400 manat;
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 350 manat;
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  - 300 manat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünü təyin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Sərəncamın surəti -Bank hesabı nömrəsi
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli-Surəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

1450 (min dörd yüz əlli) manat

“xalq” və “əməkdar” fəxri adlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

“xalq” və “əməkdar” fəxri adlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

“xalq” və “əməkdar” fəxri adlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

“xalq” və “əməkdar” fəxri adlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü təyin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

“xalq” və “əməkdar” fəxri adlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-fəxri adla təltifolunma haqqında vəsiqənin və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanının və ya Sərəncamının surəti
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli-Surəti

“xalq” və “əməkdar” fəxri adlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

xalq fəxri adlara görə 150 manat
əməkdar fəxri adlara görə 100 manat

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü təyin edən qurumlar?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Bu təqaüdün alınması üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Milli Qəhrəmanıadı ilə təltifolunma haqqında vəsiqənin və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanının və ya Sərəncamının surəti -Milli Qəhrəmanın ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-təqaüd almaq hüququ olan ailə üzvləri barədə məlumat (şəxsin Milli Qəhrəman ilə qohumluğunu təsdiq edən doğum, nikah və vəfat etmiş ailə üzvlərinin ölüm haqqında şəhadətnamələrinin surəti)
-Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının dul arvadının yeni nikaha daxil olub-olmaması barədə Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə təyin edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

1800 (min səkkiz yüz) manat

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi.
-Müharibə veteranı vəsiqəsinin surəti.
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli-Surəti

Müharibə veteranlarına təyin edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

80 manat

Şəhid ailəsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Şəhid ailəsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Şəhid ailəsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Şəhid ailəsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Şəhid ailəsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəhid statusunu təsdiq edən sənədin surəti
-şəhidin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-təqaüd almaq hüququ olan ailə üzvləri barədə məlumat (şəxsin şəhidlə qohumluğunu təsdiq edən doğum, nikah və vəfat etmiş ailə üzvlərinin ölüm haqqında şəhadətnamələrinin surəti)
-şəhidin dul arvadının yeni nikaha daxil olub-olmaması barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı
-18-23 yaş arası əyani təhsil alan övladı varsa təhsil yerindən arayış. 
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Şəhid ailəsinə təyin edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

500 manat

Ümumi səbələrdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Ümumi səbəblərdənorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Ümumi səbələrdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-əlillik barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS) əlaqədar əlavə. 
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə təyin edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

130 manat

Təqaüd ödəniş bank kartlarının hazır olub olmaması və hardan götürülməsi ilə bağlı vətəndaş haradan məlumat əldə edə bilərlər?

142 Çağrı mərkəzi zəng vurmaqla, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, yaşayış yeri üzrə Fondun şəhər (rayon) şöbələrinə və "DOST" mərkəzləri müraciət edə bilərlər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər. Kartları "DOST" mərkəzlərindən və müvafiq bank filiallarından əldə edə bilərlər.

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün verilməsi qaydaları ilə bağlı sualları hara ünvanlamaq mümkündür?

Nazirliyin rəsmi saytından onlayn qaydada, yazılı birbaşa müraciət əsasında, Nazirliyin, DOST Agentliyinin, Fondun qəbul şöbələrinə yaxınlaşmaqla, 142 Çağrı mərkəzi zəng vurmaqla, yaşayış yeri üzrə Fondun şəhər (rayon) şöbələrinə və "DOST" mərkəzlərinə müraciət etməklə şikayətini təqdim edə bilər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.

Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü hansı tarixdən ödənilir?

Təqaüdlərin ödənişi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və yaşayış yeri üzrə Fondun şəhər (rayon) şöbələri tərəfindən hər ayın 20-25 tarixlərində həyat keçirilir.

Təqaüdlər nə zaman ödənilir?

Təqaüdlərin ödənişi hər ayın 20-25-i tarixləri arasında həyata keçirilir

Vətəndaş əmək veteranıdır. 80 AZN təqaüd üçün müraciət edə bilərmi?

Xeyr. Əmək veteranlığına görə 80 AZN təqaüd qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb.

Vətəndaş Silahlı qüvvələr veteranı olduğuna görə təqaüd üçün müraciət edə bilərmi?

Xeyr. Qanunvericilikdə bu halla bağlı təqaüd nəzərdə tutulmayıb

Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən hansı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü verilir?

2019-cu il aprelin 1-dək əmək pensiyası almaq hüququ yaranan, lakin pensiya təyin edilməsi üçün, 2019-cu il aprelin 1-dən sonra müraciət edən şəxslərə  münasibətdə həmin il aprelin 1-dək əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin üzərinə qulluq üçün əlavə ödənilir, aprelin 1-dən sonra isə qulluq üçün sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə onlara qulluq edən şəxsə təqaüd verilir.

Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən eyni zamanda işləyən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü verilirmi?

Təqaüd, əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət almaq hüququ olmasından, məşğulluq vəziyyətindən asılı olmayaraq, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq edən şəxslərə  verilir.

Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü üçün hansı ailə üzvü müraciət edə bilər?

Bu Qaydanın məqsədləri üçün orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əllilliyi olan şəxsin ailə üzvü dedikdə, onun valideynləri (və ya övladlığa götürənlər), babaları, nənələri, əri (arvadı), övladları (o cümlədən övladlığa götürülənlər), onların ərləri (arvadları), bacıları, qardaşları, qudaları, ərinin (arvadının) valideynləri, bacıları, qardaşları, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların ailə üzvü dedikdə isə onların valideynləri (və ya övladlığa götürənlər), babaları, nənələri, əri (arvadı), bacıları, qardaşları, ərinin (arvadının) valideynləri, bacıları və qardaşları nəzərdə tutulur.

I orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

I orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Təqaüd təyin edilməsi barədə qəyyum (himayəçi) müraciət etdikdə, bu barədə müvafiq sənəd təqdim etməsinə baxmayaraq, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxs (fəaliyyət qabiliyyəti olmayan orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) qəyyumun (himayəçinin) ona baxan şəxs olduğunu təsdiq etmədiyi halda
-Sənədlərin natamamlığı-Hüquqi əsası yoxdur

I orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

I orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxsin ailə üzvlərinə münasibətdə şəxsin həqiqətən ona qulluq etdiyi barədə əlilliyi olan şəxsin (fəaliyyət qabiliyyəti olmayan orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) ərizəsi və onların qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənədlərin surətləri. 
-orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxsə qulluq edən, ailə üzvü olmayan şəxs olarsa patronajın təyin edilməsi barədə qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarının surəti və Şəxsin həqiqətən ona qulluq etdiyi barədə əlilliyi olan şəxsin (fəaliyyət qabiliyyəti olmayan orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) ərizəsi.
-Şəxsin həqiqətən ona qulluq etdiyi barədə ərizə Şöbəyə orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxsin özü tərəfindən təqdim edilmədiyi halda notariat fəaliyyətini həyata keçirən subyektlər tərəfindən təsdiq edilməlidir.  
-məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətli olmayan sayılmış orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxsə qulluq edən şəxsə münasibətdə onun fəaliyyət qabiliyyəti olmayan orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxsin qəyyumu təyin edilməsi barədə qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarının surəti;
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə təyin edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

50 manat

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciətə hansı müddətdə baxılır?

5 (beş) iş günü

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə onların qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənəd. 
-Təqaüd təyin edilməsi barədə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə onlarla qohumluq əlaqəsi olmayan qəyyumlar (himayəçilər) müraciət etdikdə, müraciətə qəyyumluq (himayəçilik) təyin edilməsi barədə qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarının surəti əlavə edilir.
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə təyin edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdi?

50 manat

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi üçün müraciətə hansı müddətdə baxılır?

5 (beş) iş günü

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü hansı müddətə təyin edilir?

Təqaüd qulluq olunanın orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müddətinə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müddətinə təyin edilir.

Ailədə iki və daha artıq orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxs və/və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaq olduqda, onlara qulluq edən şəxs(lər)ə təqaüd necə ödənilir?

Onlara qulluq edən şəxsə təqaüd orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlardan hər birinə görə ödənilir.

Tam dövlət təminatında olan orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxs və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ödənilirmi?

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 35.4-cü maddəsinə uyğun olaraq qəyyumluğa və ya himayəçiliyə ehtiyacı olan və müvafiq tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və ya digər oxşar müəssisələrdə olan və ya bu müəssisələrə yerləşdirilmiş fiziki şəxslərin qəyyumları və himayəçiləri həmin müəssisələrdir. Qeyd edilən müəssisələrdə yerləşdirilən və tam dövlət təminatında olan I orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə  və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq edilməsinə görə təqaüd ödənilmir.

Hansı halda orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxs və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün ödənişi dayandırılır?

Əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərin əhatə dairəsi “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda əksini tapıb. Qanunda əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər sırasına - əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar, 62 yaşına çatmış qadınlar, 67 yaşına çatmış kişilər, 3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlar, ana vəfat etdiyinə, yaxud analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 3 və daha çox uşağı və ya sağlamlıq imkanları məhdud övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilər, vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatmamış (əyani təhsil alanlar təhsili bitirənədək, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla), yaxud  18  yaşına çatanadək sağlamlıq  imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlil uşaqlar.

Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlil uşağına ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlil uşağına ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlil uşağına ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlil uşağına ailə başçısını itirməyə görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlil uşağına ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-ailə başçısının ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti (və ya onun xəbərsiz itkin düşməsi, yaxud ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmənin qərarının surəti)
-vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlil uşaqlarının tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlil uşağına ailə başçısını itirməyə görə müavinətin məbləği nə qədərdi?

80 manat

I və Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə Çernobıl iştirkaçısı, əlili və qurbanı olan valideynlərin uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

I və Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə Çernobıl iştirkaçısı, əlili və qurbanı olan valideynlərin uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

I və Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə Çernobıl iştirkaçısı, əlili və qurbanı olan valideynlərin uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

I və Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə Çernobıl iştirkaçısı, əlili və qurbanı olan valideynlərin uşaqlarına hansı qurumlar müavinət təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

I və Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə Çernobıl iştirkaçısı, əlili və qurbanı olan valideynlərin uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəxsin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-Çernobıl AES qəzası nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edənlərin uşaqlarının dispanser qeydiyyatında olması barədə  Səhiyyə Nazirliyinin İdarələrarası Ekspert Şurasının rəyi
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

I və Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə Çernobıl iştirkaçısı, əlili və qurbanı olan valideynlərin uşaqlarına təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

15 manat 

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi (müraciət edənin)
-müavinət alan şəxsin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-dəfn müavinətinin alınması üçün Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı
-dəfni təşkil edən şəxs barədə yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinin arayışı
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinət təyin edilən şəxsə ölüm haqqında şəhadətnamə və arayış hansı qurum tərəfindən verilir?

Ölüm haqqında məlumat Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (VVADQ) orqanı, konsulluq idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinə ölümün baş verdiyi və ya meyitin tapıldığı vaxtdan üç gündən gec olmayaraq verilməlidir. 
Mənbə:http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/f_2426.htm

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin alınması üçün müavinət alan şəxsin dəfni təşkil edən şəxs barədə yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinin arayışı necə əldə edə bilərlər?

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-cil tarixli, 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin 114-cü bəndinin 1-ci və 2-ci abzasına əsasən Sığortaolunan öldükdə onu dəfn etməyi öhdəsinə götürən şəxs  müvafiq bələdiyyə orqanından arayış  almalıdır və həmin arayışda öləni dəfn etməyi öhdəsinə götürməsi barədə məlumat əks olunmalıdır.                                 

 

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin məbləği nə qədərdi?

300 manat

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin alınması üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinət təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-cil tarixli, 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin 112-ci bəndinə əsasən uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinət vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanlar tərəfindən doğum haqqında verilmiş arayış əsasında təyin edilir. Təqdim olunmuş sənəd əsasında komissiyanın səlahiyyətli üzvü müavinət almaq hüququnu, onun miqdarını müəyyən edir, müavinətin təyin edilməsi barədə qərar qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar müavinətin təyin edilməsi protokoluna qeyd edilir. VVADQ-ın arayışının arxasında komissiyanın səlahiyyətli üzvünün imzası ilə  müavinət təyin olunması və miqdarı haqqında qeydlər edilir. Uşağın doğulması haqqında arayış itirilərsə, birdəfəlik müavinət vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanları tərəfindən təqdim edilən doğum haqqında arayışın surətinə əsasən verilə bilər. Bu hallarda valideynlər tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vasitəsilə müavinətin alınmadığı barədə arayış təqdim olunmalıdır.  Əsasnamənin 114-2-ci yarımbəndinə əsasən müavinət təyin edən komissiyanın protokolunun surəti, müavinət alan şəxslərin bank rekvizitləri və ya poçt ünvanı və uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinəti alınması üçün vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyatını aparan orqanlar tərəfindən verilmiş doğum haqqında arayış elektron sistemə daxil edilməlidir. Eyni zamanda doğum haqqında arayışın əsli müşayiətedici məktubla  Dövlət Sosial Müdafiə Fondu orqanına təqdim edilməlidir. Əks halda bu müavinətin alınması üçün müraciət edildikdə imtina edilir. 

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmətdən kimlər istifadə edə bilər:
Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlə bağlı müraciət necə edilir?

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət artı elektronlaşdırılıb. Lakin hər  hansı səbəbdən  təyinat elektron şəkildə getməzsə qeydiyyatda olduğu rayon üzrə müvafiq 
"DOST" mərkəzinə və ya Dövlət Sosial Müdaifə Fondunun struktur bölmələrinə zəruri sənədlərlə (valideynlərin hər ikisinin şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi; uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi; uşağın doğum haqqında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı) müraciət edir. 

Uşağın doğumu haqqında arayış hansı qurum tərəfindən verilir?

Uşağın doğum haqqında arayış-Doğumun dövlət qeydiyyatı uşağın doğulduğu yerdə və ya valideynlərin, yaxud onlardan birinin yaşadığı yerdə Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (VVADQ) orqanı, konsulluq idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi tərəfindən aparılır. Uşağın doğulmasının qeydə alındığı yerdən asılı olmayaraq doğum haqqında akt qeydində və doğum haqqında şəhadətnamədə uşağın doğulduğu yer kimi onun doğum yeri göstərilir.
Mənbə: http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/f_2426.htm

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına müavinətin təyin edilməsi üçün müraciətdən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Azərbaycan Respublikasının vətandaşları

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. Şəxsiyyət vəsiqəsi
2. Ərizə təqdim edən şəxsin bank hesab nömrəsi
3. AR Prezidentinin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
4. Uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti
5. Nikah haqqında şəhadətnamənin surəti
6. Şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Ölüm haqqında şəhadətnamə hansı qurum tərəfindən verilir?

Ölüm haqqında məlumat Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (VVADQ) orqanı, konsulluq idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinə ölümün baş verdiyi və ya meyitin tapıldığı vaxtdan üç gündən gec olmayaraq verilməlidir. 
Mənbə:http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/f_2426.htm

Doğum haqqında şəhadətnamə hansı qurum tərəfindən verilir?

Uşağın doğum haqqında şəhadətnamə-Doğumun dövlət qeydiyyatı uşağın doğulduğu yerdə və ya valideynlərin, yaxud onlardan birinin yaşadığı yerdə Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (VVADQ) orqanı, konsulluq idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi tərəfindən aparılır. Uşağın doğulmasının qeydə alındığı yerdən asılı olmayaraq doğum haqqında akt qeydində və doğum haqqında şəhadətnamədə uşağın doğulduğu yer kimi onun doğum yeri göstərilir.
Mənbə: http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/f_2426.htm

Nikah haqqında şəhadətnamə hansı qurum tərəfindən verilir?

Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (VVADQ) orqanı və konsulluq idarəsi öz səlahiyyətləri daxilində doğumun, nigahın bağlanmasının, nikahın pozulmasının, övladlığa götürmənin, atalığın müəyyən edilməsinin, adın, ata adının və soyadının dəyişdirilməsinin, ölümün dövlət qeydiyyatını aparır, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatını dəyişir, tamamlayır, düzəldir və ləğv edir, itmiş qeydləri bərpa edir, akt kitablarını saxlayır və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr verirlər.
Mənbə: http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/f_2426.htm

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına müavinətin məbləği nə qədərdi?

“Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında” 12 iyun 2011-ci il tarixli 376-IVKQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən keçmiş Prezidentə ödənilməli olan aylıq pensiyanın 50 faizi məbləğində aylıq müavinət ödənilir.

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət hansı qurumlar tərəfindən təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəxsin müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmasına dair Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin arayışı
-uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti
-ümumtəhsil məktəblərində təhsilalma haqqında arayış
-Nigah haqqında şəhadətnamə
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

 Hər uşağa 100 manat

Hər uşağa 100 manat

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

AR ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

AR ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

AR ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

AR ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-Hərbi həkim komissiyasının qərarının surəti
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

AR ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 150 manat
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 130 manat
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 110 manat

Müharibə əlillərinin, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olanların uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Müharibə əlillərinin, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olanların uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları: -Sənədlərin natamamlığı -Hüquqi əsası yoxdur

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Müharibə əlillərinin, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olanların uşaqlarına müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Müharibə əlillərinin, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olanların uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
1. Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
2.uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti;
3. ümumtəhsil məktəblərində təhsilalma haqqında arayış (16 yaş tamam olubsa) 
4. Nigah haqqında arayış.
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Müharibə əlillərinin, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olanların uşaqlarına təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

15 manat

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-dövlət qulluqçusunun məvacibi barədə dövlət orqanının arayışı;
-əlilliyə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxdıqda, dövlət qulluqçusunun əlilliyi və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Dövlət qulluqçularına ömürlük təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət - "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən inzibati və yardımçı vəzifələri tutan dövlət qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən çıxdıqda və dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmadıqda təyin edilir. Müavinətin məbləği dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə hesablanmış dövlət məvacibinin 15%-i təşkil edir.

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə aylıq ödənc əvəzinə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə aylıq ödənc əvəzinə müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə aylıq ödənc əvəzinə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə aylıq ödənc əvəzinə müavinəti hansı qurum təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə aylıq ödənc əvəzinə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formada tərtib olunmuş akt və ya peşə xəstəliyinə dair Səhiyyə Nazirliyinin  arayışı və işəgötürən tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmadığına görə istehsalatda işçi ilə bədbəxt hadisənin baş verməsi barədə məhkəmənin qərarının surəti
-aylıq ödəncin hansı tarixədək ödənilməsini təsdiq edən sənəd;
-həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq müavinətin təyin edilməsi üçün işçinin ölüm haqqında şəhadətnaməsi, 
-şəxsin həlak olan işçi ilə qohumluğunu təsdiq edən sənədlərin surəti.
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə ilə bağlı hansı quruma məlumat verilməlidir və bu hal hansı formada rəsmiləşdirilir?

İstehsalatda baş verən bədbəxt (bundan sonra İBH) hadisə barədə işin aparılması üçün xronoloji ardıcıllıq aşağıdakı kimidir:
-İBH baş verirsə DƏMX müəssisə məlumat verməlidir (DƏMX bununla bağlı digər istiqamətlərdən də məlumat daxil ola bilir);
-DƏMX məlumat daxil olan kimi xidmətin rəisi tərəfindən “Təhqiqat Komissiyası” yaradılır (Komissiyanın tərkibinə DƏMX, Müəssisənin, əgər müəssisədə Həmkarlar İttifaqı varsa onun üzvünün və digər nümayəndələrdən ibarət ola bilər);
-Komissiya tərəfindən İBH təsdiqlənərsə araşdırmanın sonunda “Təhqiqat Aktı” tutulur və o aktın sonunda müəssisəyə İstehsalat zədəsi ilə bağlı (bundan sonra-İZ aktı) tərtib etmək tapşırılır. Bu akt 3 nüsxədən artıq olmaqla tərtib edilir və 1-i DƏMX, 1-i Vətəndaşda , 1-i isə Müəssisədə və s. olmaqla aidiyyəti üzrə təqdim edilir;
-Elektron hökumət portalında DƏMX-tərəfindən “İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə aidiyyəti dövlət strukturuna məlumatların verilməsi” bölməsinə daxil olub İBH ilə bağlı məlumatları altsistemə daxil edilir və bu məlumatlar TSEK ötürülür; 
-TSEK tərəfindən müraciət etmiş vətəndaşın peşə əmək qabiliyyətinin itirilmə faizinin müəyyən edilməsi və əlavə olaraq vətəndaşın əlilliyinin müəyyən edilməsi təmin edilir;
-TSEK tərəfindən istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi faizi müəyyən edildikdən sonra vətəndaş tərəfindən sığorta ödənişinin əldə edilməsi üçün Sığorta bürosuna müraciət edilir; 
-Müəssisə tərəfindən Sığorta bürosuna 3 gün ərzində işdə xəsarətlə bağlı məlumat verməlidir;  
-İBH və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqının ödənilməsi üçün Sığorta bürosunun sorğusu əsasında DƏMX tərəfindən sənədlərin onlara təqdim edilməsi təmin edilir.
Mənbə:İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Bakı şəhəri, 28 fevral 2000-ci il № 27
http://e-qanun.az/framework/232

Qəyyumluq (himayəçi) hansı qurum tərəfindən təyin edilir?

On dörd yaşı tamam olmamış yetkinlik yaşına çatmayanlar, habelə psixi pozuntuya görə məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış fiziki şəxslər üzərində qəyyumluq (himayəçi) təyin edilməsi rayon İcra Hakimiyyəti başçısı yanında Qəyyumluq və Himayəçilik Komissiyası tərəfindən aşağıdakı formada aparılır: 
- Qəyyum olmaq istəyən şəxs ərizə ilə İcra Hakimiyyətinə müvafiq sənədlərlə birlikdə müraciət edir;
- İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında Qəyyumluq və Himayəçilik Orqanı qəyyumun təqdim etdiyi sənədləri yoxlayır, öz rəyi və yoxlama aktı ilə birlikdə qəyyum təyin edilməsi barədə İcra Hakimiyyəti Başçısının sərəncamının layihəsini hazırlayır;
- İcra Hakimiyyətinin Başçısı on dörd yaşı tamam olmamış yetkinlik yaşına çatmayanlar, habelə psixi pozuntuya görə məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış fiziki şəxslər üzərində qəyyumluq təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayır.

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə aylıq ödənc əvəzinə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

Peşə əmək qabiliyyəti 29 faizədək itirildikdə - 33 manat
Peşə əmək qabiliyyəti 30 faizdən 59 faizədək itirildikdə - 44 manat
Peşə əmək qabiliyyəti 60 faizdən 79 faizədək itirildikdə - 55 manat
Peşə əmək qabiliyyəti 80 faiz və daha çox itirildikdə - 66 manat
Həlak olduqda – 77 manat

Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik sosial müavinət hansı qurumlar tərəfindən təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik sosial müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-cəza çəkməkdən azad edilmə barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışı
-məhkəmənin bəraətverici əsaslarla şəxsin cinayət məsuliyyətindən və ya cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilməsi barədə qərarının surəti
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə təyin edilən birdəfəlik sosial müavinətin məbləği nə qədərdi?

1000 manat (minimum əmək haqqının dörd misli)

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-valideynlərin ölüm haqqında şəhadətnamələrinin surəti
-valideynlik hüququndan və ya valideyn himayəsindən məhrum olma haqqında məhkəmənin qərarının surəti
-uşağın tam dövlət təminatında olmaması haqqında sosial xidmət müəssisəsinin arayışı
-uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti;
-qəyyumluğu (himayəçiliyi) təsdiq edən sənəd.
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət üçün hansı kateqoriyadan olan şəxslər müraciət edə bilər?

Bu müavinət valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) (müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəyyum (himayəçi) təyin edilmiş şəxslərin "Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən sosial yardım almaq hüququ olduqda və barəsində qəyyumluq (himayəçilik) təyin edilmiş uşaqlar tam dövlət təminatında olmadıqda) müavinət təyin edilməsi ilə bağlı müraciətləri əhatə edir.

Valideynlərini itirmiş uşaqlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətin məbləği nə qədərdi?

5 manat

Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik sosial müavinət üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik sosial müavinət üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik sosial müavinət üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları;
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan);
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan).

Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik sosial müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik sosial müavinət üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-Çernobıl AES qəzasının ləğvində iştirak etmiş şəxslərin qəzadan sonra doğulmuş uşaqlarının sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qəza ilə əlaqədar olmasına dair Səhiyyə Nazirliyinin İdarələrarası Ekspert Şurasının rəyi
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün birdəfəlik sosial müavinətin məbləği nə qədərdi?

237 manat

Şəhid ailəsi üzvlərinin hər birinə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Şəhid ailəsi üzvlərinin hər birinə müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Şəhid ailəsi üzvlərinin hər birinə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Şəhid ailəsi üzvlərinin hər birinə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Şəhid ailəsi üzvlərinin hər birinə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəhid statusunu təsdiq edən sənədin surəti
-şəhidin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-şəhidlə qohumluğunu təsdiq edən sənədlər (şəxsin doğum və nikah haqqında şəhadətnamələrinin surəti)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Şəhid ailəsi üzvlərinin hər birinə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

12 manat

16 yaşına (şagirdlərə 18) çatmamış şəhid uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

16 yaşına (şagirdlərə 18) çatmamış şəhid uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

16 yaşına (şagirdlərə 18) çatmamış şəhid uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

16 yaşına (şagirdlərə 18) çatmamış şəhid uşaqlarına müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

16 yaşına (şagirdlərə 18) çatmamış şəhid uşaqlarına müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəhid statusunu təsdiq edən sənədin surəti
-şəhidin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti
-ümumtəhsil məktəblərində təhsilalma haqqında arayış
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Şəhid və şəhid ailəsi statusunun verilməsi üçün hansı quruma müraciət edilməlidir?

Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti və rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları şəhid və şəhid ailəsi hesab edilməsi üçün müraciət və vəsatətləri dərhal qəbul edib, bir aydan gec olmayaraq «Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə güzəştlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və bu Qaydalara müvafiq surətdə arayış verməlidir.
Mənbə: http://www.e-qanun.az/framework/12184

16 yaşına (şagirdlərə 18) çatmamış şəhid uşaqlarına təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

21 manat

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar müavinəti hansı qurumlar təyin edilir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Qəyyumun və uşağın şəxsiyyət vəsiqələri
-uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-Uşağın 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən edilməsi barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

150 manat

Ümumi xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Ümumi xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Ümumi xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Ümumi xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Ümumi xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-Əlillik dərəcəsinin müddətini və səbəbini müəyyən edən tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış (TSERAS) əlaqədar tələb olunur.
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Ümumi xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyə görə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 150 manat
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 130 manat
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 110 manat

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti
-uşağın şəxsiyyət vəsiqəsi
-Valideynlik hüququndan və ya valideyn himayəsindən məhrumolma haqqında məhkəmənin qərarının surəti
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

 100 manat

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlara müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlara müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlara müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlara müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlara müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-qadının 3 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
-qadının sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
-uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti
-uşağın 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən edilməsi barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış-(TSERAS) la əlaqədar
-şəxsin işləyib-işləməməsi barədə ərazi üzrə Məşğulluq Mərkəzindən arayışı
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlara təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

130 manat

Növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-atanın 3 və daha çox uşağı və ya sağlamlıq imkanları məhdud övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
-ananın ölüm haqqında şəhadətnaməsinin və ya analıq hüququndan məhrum edilməsi barədə məhkəmənin qərarının surəti
-uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti
-atanın növbəti nikaha daxil olmaması barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

130 manat

Yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Yaşa görə müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Yaşa görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi.
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Yaşa görə müavinətin məbləği nə qədərdi?

130 manat

Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi.
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli -Surəti

Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

55 manat

Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət etdikdə hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli-Surəti

Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə təyin edilən ailə başçısını itirməyə görə müavinətin məbləği nə qədərdi?

80 manat

"Vəfat etmiş şəxsin uşağına 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara 23 yaşadək) ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?"

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

"Vəfat etmiş şəxsin uşağına 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara 23 yaşadək) ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?"

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

"Vəfat etmiş şəxsin uşağına 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara 23 yaşadək) ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?"

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

"Vəfat etmiş şəxsin uşağına 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara 23 yaşadək) ailə başçısını itirməyə görə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?"

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

"Vəfat etmiş şəxsin uşağına 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara 23 yaşadək) ailə başçısını itirməyə görə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?"

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Müraciət edənin şəxsiyyət vəsiqəsi
-ailə başçısının ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti 
-uşaqlarının doğum haqqında şəhadətnamələri
-vəfat etmiş şəxsin 18 yaşından yuxarı, əyani təhsil alan (təhsilini bitirənədək, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla) uşaqlarının təhsil alması barədə arayışı
-Nigah haqqında şəhadətnamə
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

"Vəfat etmiş şəxsin uşağına 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara 23 yaşadək) təyin edilən ailə başçısını itirməyə görə müavinətin məbləği nə qədərdi?"

80 manat

Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

BBeşdən çox uşağı olan qadınlara müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Beşdən çox uşağı olan qadınlara təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

55 manat

Çernobıl əlillərinə müavinətin təyin edilməsi üçün hansı qurumlara və hansı formada müraciət edilməlidir?

Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr - "DOST" mərkəzləri və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli struktur bölmələrinə müraciət edə bilər.
Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları:
-Şəxsən
-Nümayəndə vasitəsi ilə Etibarnamə və ya qəyyum (himayəçi) olmasını təsdiq edən sənədin surəti

Çernobıl əlillərinə müavinətin təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir?

Xidmətin nəticəsində imtina əsəsları:
-Sənədlərin natamamlığı
-Hüquqi əsası yoxdur

Çernobıl əlillərinə müavinətin təyin edilməsi üçün kimlər müraciət edə bilər?

Xidmət istifadəçiləri:
-Azərbaycan Respublikasının vətandaşları
-Əcnəbilər (daimi yaşayış hüququ olan)
-Vətandaşlıq olmayan şəxslər (daimi yaşayış hüququ olan)

Çernobıl əlillərinə müavinəti hansı qurumlar təyin edir?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun struktur bölmələri
"DOST" mərkəzləri

Çernobıl əlillərinə müavinətin təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimat forması?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər:
-Şəxsiyyət vəsiqəsi
-əlillik dərəcəsinin müddətini və səbəbini müəyyən edən tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış
-şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd (ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı)
Xidmət üzrə sənədlərin təqdimetmə forması:
-Əsli
-Surəti

Çernobıl əlillərinə təyin edilən müavinətin məbləği nə qədərdi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 150 manat
Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 130 manat
IIorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə — 110 manat

Müavinətlər üzrə bank kartların hazır olub olmaması və hardan götürülməsi ilə bağlı müraciətlərlə bağlı vətəndaş haradan məlumat əldə edə bilərlər?

142 Çağrı mərkəzi zəng vurmaqla, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, yaşayış yeri üzrə Fondun şəhər (rayon) şöbələrinə və "DOST" mərkəzləri müraciət edə bilərlər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər. Kartları "DOST" mərkəzlərindən və müvafiq bank filiallarından əldə edə bilərlər.

Ailə başçısını itirməyə görə müavinət kimlərə təyin edilir və hansı müddətə?

Müavinət bu şəxslərə təyin edilir:
-vəfat etmiş şəxsin uşaqlarına - 18 yaşına çatanadək (əyani təhsil alanlara təhsili bitirənədək, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla) şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda;
-vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlil uşaqlarına şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda - əlillik müddətinə;
-vəfat etmiş şəxsin 8 yaşınadək uşaqlarına baxan və işləməyən (yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq) valideynlərdən, qardaş, bacı, baba və nənələrdən birinə - uşağın 8 yaşınadək.

Sosial müavinətin verilməsinin gecikməsi ilə bağlı vətəndaş hara şikayət edə bilər?

Nazirliyin rəsmi saytından onlayn qaydada, yazılı birbaşa müraciət əsasında, Nazirliyin, DOST Agentliyinin, Fondun qəbul şöbələrinə yaxınlaşmaqla, 142 Çağrı mərkəzi zəng vurmaqla, yaşayış yeri üzrə Fondun şəhər (rayon) şöbələrinə və "DOST" mərkəzlərinə müraciət etməklə şikayətini təqdim edə bilər. Müraciət onların adından bu məqsədlə vəkalət verilmiş nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.

Yaşa görə müavinət hansı hallarda təyin edilir?

Yaşa görə müavinət əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə bu şəxslərə təyin edilir:
- 63 yaşına çatmış kişilər( kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır)
-60 yaşına çatmış qadınlar (qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır) 
-5 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınların yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınların yaş həddi 5 il azaldılmaqla,
-ana vəfat etdiyinə, yaxud analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına böyüdən ataların yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla və ya sağlamlıq imkanları məhdud övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən ataların yaş həddi 5 il azaldılmaqla

Əliliyə görə müavinət hansı hallarda təyin edilir?

Əliliyə görə müavinət aşağıdakı hallarda təyin edilir:
-ümumi xəstəlik
-hərbi xidmət dövründə xəstələnmə
-əmək zədəsi və peşə xəstəliyi
-hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar
-Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar
-Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar
-1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar
-Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar
-hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar səbəbindən baş verdikdə

Birdəfəlik maddi yardım kimlərə verilir?

Əlilliyi olan hər bir şəxs müraciət edə bilər.

Birdəfəlik maddi yardımın məbləği nə qərdir?

Yardımın konkret məbləği yoxdur, komissiya müraciətə baxıb, qərar verir. 

Birdəfəlik maddi yardım üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Ərizə, şəxsiyyət vəsiqəsi, əlilliyi təsdiq edən TSEK sənədi, yaşayış yerindən arayış, cari bank hesabının rekvizitləri.

Sosial müavinət alan vətəndaş qeydiyyat ünvanını dəyişdirməsi ilə əlaqədar olaraq müraciət etdikdə nə etməlidir?

Yeni dəyişdiyi ünvanda yerləşən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu-nin şöbəsinə və ya DOST mərkəzinə gedib tələbnamə ilə şəxsi işini gətizdirdikdən sonra şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat üzrə yaşayış yerindən arayışı təqdim etməlidir.

Vətəndaş əlilliyə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşağa görə aylıq müavinət alır, lakin əlilliyin müddəti bitdikdə yenidən təkrar müayinədən keçir.Əlilliyi bərpa olunduqdan sonra nə etməlidir?

Aylıq müavinətin bərpa olunması üçün qeydiyyat üzrə yaşayış yerindən arayışı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu-nin şöbələrinə və ya DOST mərkəzinə təqdim etməlidir.

Pensiya almayan, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyə görə 250 AZN müavinət alan vətəndaş 100 AZN təqaüd üçün də müraciət edə bilərmi?

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyə görə 250 AZN (100 AZN də daxildir) müavinət alırlar, pensiya alan vətəndaşlara isə əlavə olaraq 100 AZN təqaüd təyin olunur. 

Vətəndaş Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilə qulluğa görə 50 AZN təqaüd verildiyini düşünür və onun üçün müraciət edə bilərmi?

Xeyr, Iorqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyə yalnız 130 AZN müavinət təyin olunur.

İki övladım var, onları birinin 10, digərinin 15 yaşı var. Birinci övladım 15 yaşı olanda sağlamlıq imkanları məhdud statusu qazanıb. Mən sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadın kimi müavinət təyin edilməsi üçün müraciət edə bilərəmmi?

Bəli, müəyyən olunmuş yaş həddinə çatdıqda, əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə.

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin məbləği nə qədərdi?

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət
01.01.2003-ci il tarixdən 10 manat
01.01.2004-ci il tarixdən 14 manat
01.01.2005-ci il tarixdən 30 manat
01.02.2007-ci il tarixdən 35 manat
01.09.2008-ci il tarixdən 50 manat
01.01.2010-cu il tarixdən 75 manat
01.12.2011-ci il tarixdən 82,5 mnat
01.09.2013-ü il tarixdən 90 manat
01.02.2016-cı il tarixdən 99 manat
01.03.2018-ci il tarixdən 109 manat
01.04.2019-cu il tarixdən 200 manat olmuşdur

Aylıq müavinətlərdən bir neçəsini almaq hüququ olan şəxs neçə aylıq müavinəti seçə bilərlər?

"Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakı aylıq müavinətlərdən bir neçəsini almaq hüququ olan şəxslər öz arzusuna əsasən bir növ aylıq müavinət seçə bilərlər
dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət;
 yaşa görə müavinət;
 əlilliyə görə müavinət;
 ailə başçısını itirməyə görə müavinət;
 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət;
 beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinət.

Dəfn üçün birdəfəlik müavinət hansı müavinət alan şəxslərə təyin edilir?

Dəfn üçün müavinət - "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq 1) dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, 2) yaşa görə müavinət, 3)18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə müavinət, 4) sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara müavinət, 5) ailə başçısını itirməyə görə müavinət və “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq işsizlikdən sığorta ödənişini alan şəxs vəfat etdikdə təyin edilir.

Dəfn üçün müavinət - "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq 1) dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, 2) yaşa görə müavinət, 3)18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə müavinət, 4) sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara müavinət, 5) ailə başçısını itirməyə görə müavinət və “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq işsizlikdən sığorta ödənişini alan şəxs vəfat etdikdə təyin edilir.

Müvəqqəti yaşamaq icazəsi olan şəxslərin əmək pensiyası təminatı hüququ yoxdur.

Əcnəbi (daimi yaşayış icazəsi olan) şəxsin pensiyasının təyinatı hansı formada həyata keçirilir?

Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin bu Qanunla nəzərdə tutulmuş şərtlərlə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər əsaslarla əmək pensiyası təminatı hüququ vardır.

Vəfat edən şəxsin geri tarixə hüququ yaranmış pensiya ödənişi necə həyata keçirilir?

Əmək pensiyaçısına verilməli olan və onun vəfatı ilə əlaqədar alınmamış əmək pensiyası məbləği mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada ödənilir.

2006-2018 ci il aralığında sahibkarlıqla məşğul olmuş və 2022-cu il tarixində 65 yaşı tamam olan şəxsə əmək pensiyası təyin edilə bilər?

2019-cu il yanvarın 1-dən etibarən sığortaolunanın əmək pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada təyin edilərkən, onun fərdi hesabının sığorta hissəsində 2018-ci ilin 1 iyul tarixinə qeydə alınmış pensiya kapitalı olduqda, 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı bu Qanunun 22-1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq hesablanır. Yəni 2019-2022-ci illərdə bu Qanunun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış sığortaolunana yaşa görə əmək pensiyası təyin edilərkən onun 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı 25 il, 2021-ci ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün bir il azaldılmaqla hesablanır

Şəxsiyyət vəsiqəsində doğum tarixi tam olaraq qeyd olunmayan (XX.XX.1955) şəxsə yaşa görə əmək pensiyasının təyin olunması qaydası necədir?

 “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin  31 oktyabr 2003-cü il tarixli 145 nömrəli qərarına əsasən doğum haqqında akt qeydində və doğum haqqında şəhadətnamədə doğum ayı və günü qeyd olunmadan doğum ili göstərilmişdirsə, Qeydiyyat şöbəsi və konsulluq idarəsi tərəfindən doğum haqqında akt qeydinin tamamlanması zamanı, ərizəçinin arzusu ilə doğum günü həmin ilin iyul ayının 1-i göstərilir. Əgər ilin birinci yarısı doğum vaxtı kimi göstərilmişdirsə, doğum günü həmin ilin aprel ayının 1-i, ilin ikinci yarısı göstərilmişdirsə, doğum günü həmin ilin oktyabr ayının 1-i göstərilir. Doğum günü qeyd olunmadan, doğum ili və ayı göstərilən hallarda, doğum günü həmin ayın 15-i göstərilir.

Əgər əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (baş verdiyi vaxtdan asılı olmayaraq), müəssisə, şöbə işə salındıqdan və ya müəssisə ləğv edildikdən sonra da davam edərsə ödənişlər hansı formada həyata keçiriləcək?

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi müəssisədə iş dayandığı müddətdə baş vermişsə, onda işçiyə müavinət verilmir.
Əgər əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (baş verdiyi vaxtdan asılı olmayaraq), müəssisə, şöbə işə salındıqdan və ya müəssisə ləğv edildikdən sonra da davam edərsə, bu zaman müavinət müəssisənin işə salındığı və ləğv edildiyi gündən, işçinin işin dayandırıldığından əvvəlki qazancına müvafiq hesablanır.

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin maksimum ödənilməsi müddəti nə qədərdir?

Maksimum 12 ay ödənilir. “Uzun müddət xəstə olanlar əmək qabiliyyəti itirildiyi gündən başlayıb, xəstələnmə müddəti son 12 ay ərzində ümumiyyətlə, yaxud ardıcıl (eyni xəstəlik üzrə) 6 aydan çox olduqda, yoxlanmaq üçün tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir.

Maksimum 12 ay ödənilir. “Uzun müddət xəstə olanlar əmək qabiliyyəti itirildiyi gündən başlayıb, xəstələnmə müddəti son 12 ay ərzində ümumiyyətlə, yaxud ardıcıl (eyni xəstəlik üzrə) 6 aydan çox olduqda, yoxlanmaq üçün tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir.

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin üzərinə ödənilən əlavə 01.01.2021-ci il tarixindən dayandırılıb, həmin şəxslərə 01.01.2021-ci il tarixindən ayrıca Azərbaycan Respublikasının Prezident Təqaüdü təsis edilmişdir.    

Əlilliyi olan şəxslərə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirdiyi halda müavinətin ödənilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?

İşləyən əlilliyi olan şəxslərə (müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərdən başqa) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət, istehsalat qəzası və peşə xəstəliyindən başqa qalan hallarda, ardıcıl və yaxud təkrar xəstələnmə zamanı təqvim ilində altı aydan çox olmamaq şərti ilə verilir. 
Əgər işləyən əlilliyi olan şəxsin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsi istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində baş vermişsə, onda müavinət, xəstə sağalanadək, yaxud da istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi ilə bağlı əlillik dərəcəsi və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu yenidən müəyyən edilənədək verilir. 
İşləyən əlilliyi olan şəxslərə (vərəm xəstəliyi olan əlilliyi olan şəxslərdən başqa) vərəm xəstəliyi ilə xəstələndikdə əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət sağalanadək və ya vərəmlə xəstələnmə nəticəsində əlillik dərəcəsi və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu yenidən müəyyən edilənədək, lakin 12 aydan artıq olmamaq şərtilə verilir.

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadına 2019-cu ildə yaşa görə sosial müavinət təyin edilmişdir. 2020-ci ildə 3 ay işlədiyi üçün müavinət dayandırılıb. Vətəndaşla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilərsə, o halda ona əvvəl təyin edilən müavinət bərpa edilə bilər?

Yaşa görə sosial müavinət əmək müqaviləsinin ləğv edildiyi gündən davam edəcək

Naxçıvan Muxtar Respublikası qeydiyyatında olan şəxslərin pensiya təyinatları və ödənişləri hansı qaydada həyata keçirilir?

Təyinat və ödəniş Naxçıvan Muxtar Respublikası tərəfindən həyata keçiriləcək

01.01.2006-cı ildən 01.07.2018-ci il tarixinə qədər məbləğindən asılı olmayaraq sığorta ödənişi edən şəxsə 2006-cı ilə qədər 25 il staj verilir. 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün bir il azaldılmaqla hesablanır. 2023-ci ilin mart ayında əmək pensiyası yaş həddinə (65 yaş) çatmış şəxsin 2003-2004-cü illər ərzində 1 il tam əmək stajı var və 2010-cu ildə 1 ay 100 manat məcburi dövlət sosial sığorta(m.d.s.s) haqqı ödəyib. Ödədiyi üçün dövlət tərəfindən 24 il staj verilir. Vətəndaşın 1 il stajı 24 ilin üzərinə gəlir və 25 ilə uyğun təyinat aparılır yoxsa 1 ili həmin 24 il stajın içərisində gedir?

2006-cı ilədək olan 1 il,  güzəşt olunan24 il stajın içərisində getdiyi üçün pensiya hüququ yoxdur, Lakin vətəndaşın bu halda 01.01.2006-cı il tarixindən sonra 1 il sığorta stajı olduqda ona pensiya təyin edilə bilər,

Şəxsin 2016-cı ildə 1 il stajı var 2023-ci ildə əmək pensiyası yaş həddinə çatarkən 24 il staj veriləndə 2016-cı ildə öz 1 il stajı üzərinə əlavə olacaq və 25 illə pensiya təyinatı aparılacaq?

Bəli, "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 22-1-ci maddəsinə əsasən təyinat aparılmalıdır

Şəxsin 2009-2010-cu illərdə 1 ay məcburi dövlət sosial sığorta(m.d.s.s) haqqı ödənişi olub. Buna görə 2023-ci ildə şəxsə 65 yaşa çatdıqda dövlət 24 il staj verir və şəxsin 24 il 1 ay stajı olur. Şəxs 65 yaş tamam olduqdan sonra 11 ay işləsə cəmi 25 il staj edir və pensiya təyinatı aparıla bilər?

 bəli pensiya hüququ yaranacaqdır

Vətəndaşa minimum məbləğdə əmək pensiyası təyin olunduğu halda, təhsil müddəti staj kimi hesablanırmı?

Bəli hesablanır. Lakin: 
- pensiya yenidən hesablandıqdan sonra sığorta hissəsi əmək pensiyasının minimum məbləğdən çox olduqda, həmin məbləğ pensiyanın aylıq ödəniş məbləği hesab olunur.
- hesablamadan sonra pensiyanın məbləği  minimum pensiya məbləğindən az olarsa, əmək pensiyasının minimum məbləğinə  çatdırılmaqla ödənilir.

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 2019-cu il tarixində 57 yaşı tamam olmuş qadın yaşa görə sosial müavinət hüququ olmasına baxmayaraq həmin tarixdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə həmin tarixdə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən yaşa görə müavinət təyin edilməmişdir. Vətəndaş əmək müqaviləsinə xitam verildikdən sosial müavinətin təyin edilməsi üçün 2020-ci ildə müraciət edərsə müavinət hansı qaydada təyin ediləcək?

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadın 2020-ci il tarixində işdən azad edilməsinə baxmayaraq, mövcud qanunvericiliyə əsasən 3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınların güzəştli şərtlərlə yaşa görə sosial müavinət almaq hüququ olmadığına görə, yaşa görə sosial müavinət təyin edilməsinə görə qadınlar üçün nəzərə tutulan yaş həddini gözləməlidir.

"Qadına altı övladı olduğu üçün beşdən çox uşağı olan qadınlara verilən aylıq sosial müavinət təyin edilmişdir. Müavinətin ödənildiyi müddətdə qadının növbəti yeddinci uşağı doğulmuşdur.Bu halda müavinətin yenidən hesablanması üçün sonuncu uşağın bir yaşının tamam olmasını gözləmək lazımdır? "

Həmin müavinətin ödənildiyi müddətdə qadının növbəti uşağının doğulması ilə əlaqədar müavinətin ödənişi sonuncu uşağın bir yaşına çatmasını gözləmədən, onun doğulduğu gündən yenidən hesablanmaqla davam etdirilir.

Vətəndaşın aktiv VÖEN-i olduqda ona yaşa görə sosial müavinət təyin edilə bilər?

“Aktiv” statuslu VÖEN-i olanlara yaşa görə sosial müavinətin təyin olunmasından imtina edilir. 

Vətəndaşın VÖEN-i "passiv" (ləğv edilmiş) olduqda ona yaşa görə sosial müavinət təyin edilə bilər?

“Passiv” VÖEN-nin ləğv edilmiş və ya dondurulmuş olması mahiyyət etibarı ilə eyni prosesdir, şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaması, şəxsə yaşa görə sosial müavinətin təyin olunması üçün onun işləməməsi anlamına gəlir və həmin şəxsin yaşa görə sosial müavinət almaq hüququ yaranır.

Mülkiyyətində torpaq payı olan, əmək pensiyası almaq hüququ olmayan və işləməyən şəxs yaşa görə sosial müavinətin təyin olunması üçün müraciət edə bilər?

“Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 7-ci və 8-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olan və hər hansı ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmayan, əmək pensiyası almaq hüququ olmayan şəxslərə yaşa görə sosial müavinət təyin edilərək ödənilir.

Cəzaçəkmə müəssisəsində olan şəxsə əlilliyə görə müavinətin ödənilməsi hansı formada həyata keçirilir?

Sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən cəzaçəkmə müəssisələrində və həbsdə saxlanılma yerlərində məhkumlara müavinət, məhkəmənin fərqli qərarı yoxdursa, tam məbləğdə ödənilir.

Əvvəlki 12 ayın 8 ayını uşağın 3 yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə sosial məzuniyyətdə olan şəxsin əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman son haqq-hesab (istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzi) necə hesablanır?

Əmək məcəlləsinin 140-ci madəsinin 2-ci bəndinən əsasən 12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun faktik işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır.

Əyani təhsilin staja daxil edilərək pensiyanın yenidən hesablanması hansı qaydada həyata keçirilir?

2006-ci ilin 1 yanvar tarixinədək bitmiş əyani təhsil müddəti nəzərə alınmaqla əmək pensiyasının hesablanması vətəndaşın müraciəti əsasında həyata keçirilir.

Fiziki şəxsin məcburi dövlət sosial sığorta borcu olduğu halda uşağın anadan olmasına görə müavinətin ödənişi hayata keçirilə bilər?

Öz-özünü sığortaedən fiziki şəxslərə müavinət, onlar tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu şəhər (rayon) şöbələrinə və ya “DOST” mərkəzlərinə müraciət olunan tarixə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı tam ödənildiyi halda, məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər (rayon) şöbələri və ya “DOST” mərkəzləri tərəfindən bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada təyin olunur və verilir

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxs eyni zamanda ümumi səbəbdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə verilən 130 manat Prezident təqaüdünü ala bilərmi?

Xeyr. Ümumi səbəbdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə verilən 130 manat Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdü gözdən əlilliyi olan şəxslərə şamil edilmir.

Vətəndaş Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının ailə üzvü olduğu üçün əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 110 manat əlavə olunmuşdu. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən qanunun 19-cu maddəsi ləğv edilib. Belə olduğu halda vətəndaş müvafiq əlavəni ala biləcəkmi?

Dəyişiklik qüvvəyə minənədək hesablanmış müvafiq əlavənin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdiriləcək.

Vətəndaş Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı və bununla əlaqədar 3-cü dərəcə əlilliyi olan şəxs olduğundan əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 99 manat əlavə olunmuşdu. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən qanunun 19-cu maddəsi ləğv edilib. Belə olduğu halda vətəndaş müvafiq əlavəni ala biləcəkmi?

Dəyişiklik qüvvəyə minənədək hesablanmış müvafiq əlavənin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdiriləcək.

Vətəndaş həm ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxs olduğu üçün əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 110 manat edilmiş əlavəni, həm də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 210 manat təqaüdünü ala biləcəkmi?

Xeyr. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən 01.01.2021-ci il tarixindən qanunun 19-cu maddəsi ləğv edilib.
2021-ci il yanvarın 1-dən ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilib və onun aylıq məbləği 210 manat müəyyən olunub. 

Cəzaçəkmədən azad olmuş şəxsdən xaricdə cəzaçəkdiyi üçün Miqrasiya Xidmətindən hər hansı bir sənəd alması tələb oluna bilərmi?

Xidmət üzrə tələb olunan sənədlər
-Şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi
 -Cəza çəkməkdən azad edilmə barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışı
-Məhkəmənin bəraətverici əsaslarla şəxsin cinayət məsuliyyətindən və ya cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilməsi barədə qərarının surəti

Valideynlərindən biri xarici vətəndaş olduğu halda uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin ödənilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan valideynin qeydiyyatı üzrə müvafiq "DOST" mərkəzlərinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur  (rayon) bölmələrinə müraciət edə bilər.

01.01.2006-cı ildən 01.07.2018-ci il tarixinə qədər məbləğindən asılı olmayaraq sığorta ödənişi edən şəxsə 2006-cı ilə qədər 25 il staj verilir. 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün bir il azaldılmaqla hesablanır. 2023-cü ilin mart ayında əmək pensiyası yaş həddinə (65 yaş) çatmış şəxsin 2003-2004-cü illər ərzində 1 il tam əmək stajı var və 2010-cu ildə 1 ay 100 manat məcburi dövlət sosial sığorta(m.d.s.s) haqqı ödəyib. Ödədiyi üçün dövlət tərəfindən 24 il staj verilir. Vətəndaşın 1 il stajı 24 ilin üzərinə gəlir və 25 ilə uyğun təyinat aparılır yoxsa 1 ili həmin 24 il stajın içərisində gedir?

2006-cı ilədək olan 1 il 24 il güzəşt olunan stajın içərisində getdiyi üçün pensiya hüququ yoxdur, Lakin vətəndaşın bu halda 01.01.2006-cı il tarixindən sonra 1 il sığorta stajı olduqda ona pensiya təyin edilə bilər,

Şəxsin 2016-cı ildə 1 il stajı var 2023-cü ildə əmək pensiyası yaş həddinə çatarkən 24 il staj veriləndə 2016-cı ildə öz 1 il stajı üzərinə əlavə olacaq və 25 illə pensiya təyinatı aparılacaq?

Bəli, "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 22-1-ci maddəsinə əsasən təyinat aparılmalıdır

Şəxsin 2009-2010-cu illərdə 1 ay məcburi dövlət sosial sığorta(m.d.s.s) haqqı ödənişi olub. Buna görə 2023-cü ildə şəxsə 65 yaşa çatdıqda dövlət 24 il staj verir və şəxsin 24 il 1 ay stajı olur. Şəxs 65 yaş tamam olduqdan sonra 11 ay işləsə cəmi 25 il staj edir və pensiya təyinatı aparıla bilər?

bəli pensiya hüququ yaranacaqdır

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 2019-cu il tarixində 57 yaşı tamam olmuş qadın yaşa görə sosial müavinət hüququ olmasına baxmayaraq həmin tarixdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə həmin tarixdə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən yaşa görə müavinət təyin edilməmişdir. Vətəndaş əmək müqaviləsinə xitam verildikdən sosial müavinətin təyin edilməsi üçün 2020-ci ildə müraciət edərsə müavinət hansı qaydada təyin ediləcək?

3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadın 2020-ci il tarixində işdən azad edilməsinə baxmayaraq, mövcud qanunvericiliyə əsasən 3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınların güzəştli şərtlərlə yaşa görə sosial müavinət almaq hüququ olmadığına görə, yaşa görə sosial müavinət təyin edilməsinə görə qadınlar üçün nəzərə tutulan yaş həddini gözləməlidir.

"Qadına altı övladı olduğu üçün beşdən çox uşağı olan qadınlara verilən aylıq sosial müavinət təyin edilmişdir. Müavinətin ödənildiyi müddətdə qadının növbəti yeddinci uşağı doğulmuşdur.Bu halda müavinətin yenidən hesablanması üçün sonuncu uşağın bir yaşının tamam olmasını gözləmək lazımdır? "

Həmin müavinətin ödənildiyi müddətdə qadının növbəti uşağının doğulması ilə əlaqədar müavinətin ödənişi sonuncu uşağın bir yaşına çatmasını gözləmədən, onun doğulduğu gündən yenidən hesablanmaqla davam etdirilir.

Yaşa görə sosial müavinət alan şəxs qeydiyyat ünvanını Lənkəran rayonundan Sabunçu rayonuna dəyişdiyi halda prosedur hansı formada aparılacaq?

Yaşayış yerini dəyişməklə əlaqədar müavinət işinin qeydiyyatdan çıxarılması yeni yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struk bölməsinin(bundan sonra - Bölmə) sorğusu əsasında aparılır. Müavinət alan şəxs yaşayış yerini dəyişdikdə, yeni yaşayış yeri üzrə Bölmə tərəfindən müavinət alanın haradan köçməsini göstərdiyi ərizəsi, yeni yaşayış yeri haqqında sənədlər (şəxsiyyət vəsiqəsi) əsasında onun əvvəllər qeydiyyatda olduğu Bölməyə müavinət, təqaüd və kompensasiya işinin göndərilməsi üçün 3 (üç) iş günü müddətində sorğu göndərilir.  Bölmə tərəfindən 10 (on) gündən gec olmamaqla müavinət, təqaüd və kompensasiya işinin poçtla şəxsin yeni yaşayış yeri üzrə Bölməyə göndərilməsi təmin edilir

2019-cu ilədək 57 yaşına çatmış xanıma yaşa görə müavinət təyin edilibsə, 2020-ci ildə pensiya yaşına çatdıqda, 2018-ci ilin iyul ayınadək 9 il stajı olarsa, güzəşt tətbiq edilərək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilə bilər?

2019-cu il yanvarın 1-dək “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təyin edilmiş sosial müavinətlərin bu Qanunun 22-1.2-ci maddəsi tətbiq edilərək əmək pensiyalarına keçirilməsinə yol verilmir

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdir?

 2021-ci il yanvarın 1-dən ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilib və onun aylıq məbləği 210 manatdır. 

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxs eyni zamanda ümumi səbəbdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə verilən 130 manat Prezident təqaüdünü ala bilərmi?

Xeyr. Ümumi səbəbdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə verilən 130 manat Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdü gözdən əlilliyi olan şəxslərə şamil edilmir.

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə verilən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün məbləği nə qədərdir?

2000 (iki min) manat

Ölümündən sonra “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş və ya sonradan vəfat etmiş şəxsin ailə üzvləri həmin təqaüdü ala bilərmi?

Təqaüdün məbləği aşağıda qeyd edilən ailə üzvlərinin sayına bərabər məbləğdə bölünməklə ödənilir:
1. Dul arvadına (ərinə), valideynlərinə;
2. 18 yaşına çatmamış (peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil müəssisələrində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alanlara isə həmin təhsil müəssisələrini və elmi təşkilatın magistratura səviyyəsini bitirənədək, lakin ən çoxu 23 yaşına çatanadək), yaxud 18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladlarına, uşaq evlərində tərbiyə olunan qardaş və bacılarına;
3. Birinci növbədən digər qohumları olmayan baba və nənələrinə;

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslərə bu təqaüd hansı şərtlərdə təyin olunur və məbləği nə qədərdir?

2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə 200 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilmişdir.

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslərə bu təqaüd hansı şərtlərdə təyin olunur və məbləği nə qədərdir?

2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə 120 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilmişdir.

Vətəndaş elmlər doktoru elmi dərəcəsi olduğu üçün 300 manat Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü, eyni zaman digər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü ala bilərmi?

Xeyr. Ancaq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün ən yüksək birini ala bilər.

Vətəndaş Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının ailə üzvü olduğu üçün əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 110 manat əlavə olunmuşdu. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən qanunun 19-cu maddəsi ləğv edilib. Belə olduğu halda vətəndaş müvafiq əlavəni ala biləcəkmi?

Dəyişiklik qüvvəyə minənədək hesablanmış müvafiq əlavənin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdiriləcək.

Vətəndaş Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı və bununla əlaqədar 3-cü dərəcə əlilliyi olan şəxs olduğundan əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 99 manat əlavə olunmuşdu. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən qanunun 19-cu maddəsi ləğv edilib. Belə olduğu halda vətəndaş müvafiq əlavəni ala biləcəkmi?

Dəyişiklik qüvvəyə minənədək hesablanmış müvafiq əlavənin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdiriləcək.

Vətəndaş həm ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxs olduğu üçün əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 110 manat edilmiş əlavəni, həm də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 210 manat təqaüdünü ala biləcəkmi?

Xeyr. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən 01.01.2021-ci il tarixindən qanunun 19-cu maddəsi ləğv edilib.
2021-ci il yanvarın 1-dən ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilib və onun aylıq məbləği 210 manat müəyyən olunub. 

Vətəndaşın ahıl şəxsə qulluq etdiyi müddəti əmək pensiyası təyin edilən zaman sığorta stajına daxil edilirmi?

 Şəxs sığortaolunan (xeyrinə sığorta fəaliyyəti həyata keçirilən) olduqda nəzərdə tutulan müddət sosial sığorta stajına daxil edilir.

Dəfn üçün müavinət geriyə hansı müddət üçün təyin edilə bilər?

Dəfn üçün birdəfəlik müavinət müraciət etmə müddətindən asılı olmayaraq təyin edilir

Vəfat etmiş şəxsin fərdi şəxsi hesabında yığılan kapital ailə üzvlərinə verilir?

Xeyr

Ana vəfat edib, ata Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır və Azərbaycana gələ bilmir. Uşaqlar 9 və 15 yaşlarındadır. Uşaqlar Ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin təyin edilməsi üçün müraciət edə bilərlər?

Xeyr.  Qəyyum və ya himayəçisi müraciət edə bilər

Ailə başçısı xarici ölkə vətəndaşı olub və vəfat edib. Ailə başçısının həyat yoldaşı və iki nəfər övladı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və rəsmi nikah mövcuddur. Bu halda uşaqlar ABİ-yə görə sosial müavinət ala bilər?

Bəli.

Vəfat etmiş şəxsin əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavələr həyat yoldaşına ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilən zaman nəzərə alınırmı?

Xeyr. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası yalnız sığorta hissəsindən ibarətdir

Fəxri ada görə verilən təqaüd vətəndaşa iş yeri tərəfindən ödənilirdi. Hal-hazırda vətəndaş işsizdir, təqaüdün ödənilməsi üçün hara müraciət edilməlidir?

Fəxri adlara layiq görülmüş şəxslərə təqaüd Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir

Vergi ödəyicisi olan şəxsə M.D.S.S ödənişləri etdiyi dövr sosial sığorta stajı ilə bərabər əmək stajı da sayılırmı?

Xeyr. Əmək stajı şəxsin işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlayaraq işlədiyi dövrə əsasən müəyyən edilir

Şəxsin 18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı 1-ci qrup əlilliyi olan övladına qulluq etdiyi müddət sığorta stajına daxil edilir?

Nəzərdə tutulan müddət sosial sığorta stajına şəxs sığortaolunan (xeyrinə sığorta fəaliyyəti həyata keçirilən) olduqda daxil edilir.