ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Diplomatik nümayəndə işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası
 Diplomatik nümayəndə işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

Diplomatik nümayəndə işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası şərtləri “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 may 2004-cü il tarixli 651-llQ nömrəli Qanunu ilə tənzimlənir.

Bu Qanuna əsasən, sığortaolunanlara barəsində sığorta fəaliyyəti həyata keçirilən Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslər aid edilirlər.

Sığortalı qurumlar:

  1. Xarici İşlər Nazirliyi 

Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinin başçısı on bir min manat, digər diplomatik vəzifə tutan şəxslər altı min altı yüz manat, inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslər isə dörd min dörd yüz manat həcmində sığorta edilirlər.

həlak olması (vəfat etməsi) - 100 faiz;

orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə - 80%;

orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə - 60%;

orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə - 40%;

ağır xəsarət alması — 20 faiz;

az ağır xəsarət alması — 15 faiz;

yüngül xəsarət alması — 10 faiz.