ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin ödənilməsi üçün sənədlərin təqdim olunması

İşləyən şəxs hər hansı xəstəlik, zədə və ya xəsarət nəticəsində əmək qabiliyyətini müvvəqəti itirərsə, “Əmək qabiliyyətinin müvvəqəti itirilməsinə” görə müavinət ala bilər. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə verilmiş xəstəlik vərəqələri ardıcıl və fasiləli ola bilər.

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət işçinin qazancından hesablanır. Müavinətin məbləği işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 tam təqvim ayındakı qazancın məbləğindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Bu zaman bir iş gününə düşən orta gündəlik qazanc işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 tam təqvim ayı ərzində əldə etdiyi qazancı həmin dövrdəki iş günlərinin sayına bölməklə tapılır. Müavinətin ümumi məbləği gündəlik müavinətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin sayına vurulması ilə tapılır. İşçi əsas iş yerindən əlavə başqa müəssisədə də müqavilə üzrə işləyirsə, bu zaman müavinət işçinin hər iki iş yerində aldığı ümumi qazancın əsasında hesablanır. Uzun müddət xəstə olanlar əmək qabiliyyəti itirildiyi gündən başlayıb, xəstələnmə müddəti son 12 ay ərzində ümumiyyətlə, yaxud ardıcıl (eyni xəstəlik üzrə) 6 aydan çox olduqda, yoxlanmaq üçün tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir. Əlavə olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 16 yanvar tarixli 12 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi» qaydasının 2.3-cü bəndinə əsasən tibb müəssisələrinin həkim-məsləhət komissiyaları və  hərbi-həkim komissiyaları əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi və ya verilməsindən imtina barədə qərar qəbul edə bilir. Qərar protokolla rəsmiləşdirilir. Bu zaman müavinət ümumi əsaslara hesablanıb verilir.

Daxil ol