ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Ailə başçısını itirməyə görə müavinət
Bu müavinət ailə başçısının itirilməsinə görə ailədə əmək qabiliyyəti olmayan və pensiya almayan şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən verilən aylıq pul vəsaitidir. Müavinətin məbləği 120 manatdır və vəfat etmiş ailə başçısının aşağıdakı ailə üzvlərinə müəyyən müddətə təyin edilir:
  • vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatanadək uşaqlarına. Uşaq əyani təhsil aldıqda təhsili bitirənədək, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla;
  • vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatanadək əlilliyi müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan uşaqlarına - əlillik müddətinə;
  • vəfat etmiş şəxsin 8 yaşınadək uşaqlarına baxan və yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq işləməyən valideynlərdən, qardaş, bacı, baba və nənələrdən birinə - uşağın 8 yaşınadək.

Müavinət plastik bank kartları vasitəsi ilə yalnız nağdsız qaydada ödənilir. Lakin aşağıdakı hallardan bir baş verdikdə müavinətin ödənişi dayandırılır:

  • müavinəti alan vəfat etdikdə, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə;
  • uşağın 8 yaşı, 18 yaşı tamam olduqda, əyanı təhsil alan uşaq isə təhsili başa vurduqda və ya 23 yaşı tamam olduqda;
  • 18 yaşından yuxarı uşağın əlillik müddəti bitdikdə.
Müraciətə baxış
Statistik məlumatlar

[chartId340,chartId73]