ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Əlilliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı ayları hesablanma qaydası

Şəxsin əlilliyinin müəyyən edildiyi tarixdəki yaşına uyğun əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı tələb olunur.

Məsələn, 45 yaşında orqanizmin funksiyalarının 55 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs üçün tələb olunan sosial sığorta stajı aşağıdakı qaydada hesablanır:

  • 45 yaş-15 yaş=30 il;
  • 30x4=120 ay (tələb olunan sığorta stajı ayları) (cədvəl 1).
Cədvəl 1

Yaş

 

Tələb olunan staj

ayla

 

Tələb olunan staj

İllə

 

Yaş

 

Tələb olunan staj

ayla

 

Tələb olunan staj

İllə

30 yaş və 30 yaşadək 60 5 il 48 132 11 il
31 64 5 il 4 ay 49 136 11 il 4 ay
32 68 5 il 8 ay 50 140 11 il 8 ay
33 72 6 il  51 144 12 il
34 76 6 il 4 ay 52 148 12 il 4 ay
35 80 6 il 8 ay 53 152 12 il 8 ay
36 84 7 il  54 156 13 il
37 88 7 il 4 ay 55 160 13 il 4 ay
38 92 7 il 8 ay 56 164 13 il 8 ay
39 96 8 il  57 168 14 il
40 100 8 il 4 ay 58 172 14 il 4 ay
41 104 8 il 8 ay 59 176 14 il 8 ay
42 108 9 il  60 180 15 il
43 112 9 il 4 ay 61 184 15 il 4 ay
44 116 9 il 8 ay 62 188 15 il 8 ay
45 120 10 il  63 192 16 il
46 124 10 il 4 ay 64 196 16 il 4 ay
47 128 10 il 8 ay 65 200 16 il 8 ay