ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Əlillik dərəcəsinin ləğv olunma səbəbi

Əlillik səbəbini təsdiq edən sənədlərin mövcud olmaması, dövlət səhiyyə müəssisəsinin göndərişində əlillik səbəbinin yanlış qeyd olunması və ya əlilliyin həqiqi səbəbinin təyin edilməsinin mümkün olmaması nəticəsində əlillik bu qaydaların 1.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş başqa səbəb əsas götürülməklə təyin edilmiş olduqda.