ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

ISO 10002 - “Keyfiyyət menecmenti. Müştəri/vətəndaş məmnuniyyəti"

2021-ci ildə Fondun fəaliyyətinin beynəlxalq ISO standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması təmin edilmişdir. Belə ki, “ISO 9001 – Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi. Tələblər”, “ISO 37001 – Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemi”, “ISO 10002 –  Keyfiyyət menecmenti – Müştəri/vətəndaş məmnuniyyəti” və “ISO 26000 – Sosial məsuliyyət haqqında təlimat” beynəlxalq standartları üzrə Fondun əməkdaşları təlimlərdə iştirak etmiş və Fondun fəaliyyətinin bu standartlara tam uyğunlaşdırılması həyata keçirilmişdir.

Kənar auditlər aparıldıqdan sonra Fond ISO 9001, ISO 37001 və ISO 26000 standartları üzrə beynəlxalq sertifikarlarla təltif edilmişdir.