Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

1 İyul 2015Çərşənbə
XƏBƏR LENTİ

Əmək pensiyaları


Adınız* :
E-mail* :
Sual* :
Təhlükəsizlik kodunu daxil edin*:


2015-02-09 19:25:14 Həbib soruşur:
Salam. Bilmək istəyirəm atama pensiya düşür, fevralın 3 də 63 yaş oldu, 30 ildən çox stajı var, o nə qədər pensya ala biler?

Hörmətli istifadəçi!
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən vətəndaşlara əmək pensiyası təyin edilərkən pensiyanın sığorta hissəsinin məbləğinin hesablanması iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə onların “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi 1 yanvar 2006-cı il tarixədək qazanmış olduqları əmək pensiyası hüquqları həmin Qanunun 27-ci maddəsinə əsasən bu dövrə aid olan ümumi iş stajına, ikinci mərhələdə isə 1 yanvar 2006-cı il tarixdən sonra sığortaolunanların gəlirlərindən ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına əsasən müəyyənləşdirilir. Hesablanmış sığorta hissəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş pensiyanın baza hissəsi ilə cəmlənməklə pensiyanın ümumi məbləği alınır. Eyni zamanda bildiririk ki, əmək pensiyalarına dair normativ-hüquqi aktlara əsasən əmək pensiyasının təyin edilməsi, yenidən hesablanması, növünün dəyişdirilməsi şəxsin (ərizəçinin) daimi yaşadığı yer üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon və şəhər şöbələri (Pensiya təyin edən komissiya) tərəfindən həyata keçirilir. Bununla bağlı atanızın müvafiq sənədlərlə qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Fondun yerli orqanına müraciət etməyi xahiş olunur.

2015-02-09 16:57:42 Aygün soruşur:
Anamın 56 yaşı var . 3 uşağı var . Bilmək istərdim pensiyaya nə vaxt çıxacaq?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən 60 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2015-02-09 16:17:15 Orxan soruşur:
Salam. 3 uşaq anası, 30 ildən çox iş stajı olduğu təqdirdə 51 yaşı tamam olanda təqaüdə çıxa bilərmi? Əgər mümkündürsə hansı qaydada? Öncədən təşəkkür edirəm.

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1-ci maddəsinə əsasən beş və daha çox uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və azı 10 il sığorta stajı olan qadınların bu Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. 1 yanvar 2015-ci il tarixdən qadınların pensiya yaş həddi 60 yaş müəyyən edilmişdir.

2015-02-09 15:46:27 İbrahim soruşur:
Salam. Bilmək istərdim ki, vətəndaş təqəütçüdür. 82 yaşında rəhmətə gedib dekabr ayının 2 də. Ona ölü pulu verilir, yoxsa verilmir ?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 42.2-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailəsinə pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin üç misli məbləğində dəfn üçün müavinət verilir.

2015-02-07 22:35:39 Mehriban soruşur:
Salam. Anam 1979 ildən 1998 qədər xim kombinat zavodunda işləyib südə verirdilər. 4 uşağı var, həm də həyat üçün zərərli olan sahədə işləyib. Ona pensiya düşür?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.1-ci maddəsinə əsasən axırıncı iş yerindən asılı olmayaraq yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, həmçinin əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli 12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahı”sı üzrə) çalışan qadınlar 52 yaşına çatdıqda, azı 20 il sığorta stajına malik olduqda və bu müddətin azı 10 ilini həmin işlərdə çalışmışlarsa, əmək şəraitinə görə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2015-02-07 22:13:02 Süleyman soruşur:
Atam 24 il yüksək vəzifəli dövlət qulluqçusu işləyib. Ölümündən əvvəl pensiyaya çıxmayıb. 1987-ci ildə vəfat edib. İndi anam 71 yaşındadı və atamın pensiyasını almaq istəyir. Ona dövlət qulluqçusu kimi pensiya düşür?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.1.8-ci maddəsinə əsasən dövlət qulluqçusu və ya dövlət qulluqçusu kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinin qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavə almaq hüququ yaranır. Müraciətinizə istinadən bildiririk ki, mərhum atanız (1987-ci il tarixdə vəfat etmişdir). “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu kimi bu Qanunla müəyyən olunmuş əmək pensiyasına əlavələri almadığı üçün onun ailə üzvlərinə vəfat etmiş dövlət qulluqçusu ailəsi kimi pensiyanın üzərinə qulluq satjına görə əlavənin hesabalanması qanunvericiliklə mümkün deyildir.

2015-02-07 20:15:22 Aytac soruşur:
Salam. Mənim anamın 59 yaşı mart ayının 4 də tamam olur. O nə vaxt pensiyaya çıxacaq və necə manat alacaq?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən 60 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2015-02-07 18:24:34 Rüstəmov Qalib Rüstəm oğlu soruşur:
Xahiş edirəm yazasınız 3 qrup əlil işləyirsə nə qədər almalıdır?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 37.3.2-ci maddəsinə əsasən işləyən əmək pensiyaçılarına əlilliyə görə əmək pensiyası himayədə olanlara görə verilən əlavə nəzərə alınmadan yalnız baza hissəsindən ibarət olmaqla ödənilir. Eyni zamanda bildiririk ki, həmin Qanunun 13.1-ci maddəsinə əsasən əlilliyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləğinin III qrup əlillərə 55 faizi həcmində müəyyən edilir.

2015-02-06 16:22:06 Səma soruşur:
Salam. Mənim anam 1965-ci il təvəllüdüdür. Anamın iş stajı yoxdur, anama pensiya düşəcək?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən 60 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2015-02-05 22:42:03 Emil soruşur:
2015-ci il 01 yanvar tarixindən yaşa görə pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyasının hesablanmasında 2006-ci ildən pensiya fonduna yığılmış sığorta pullarının pensiya zamanı istifadə qaydası necə hesablanır?

Hörmətli istifadəçi!
Bildiririk ki, vətəndaşlara əmək pensiyası təyin edilərkən pensiyanın sığorta hissəsinin məbləğinin hesablanması iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə onların “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi 1 yanvar 2006-cı il tarixədək qazanmış olduqları əmək pensiyası hüquqları həmin Qanunun 27-ci maddəsinə əsasən bu dövrə aid olan ümumi iş stajına, ikinci mərhələdə isə 1 yanvar 2006-cı il tarixdən sonra sığortaolunanların gəlirlərindən ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına əsasən müəyyənləşdirilir. Hesablanmış sığorta hissəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş pensiyanın baza hissəsi ilə cəmlənməklə pensiyanın ümumi məbləği alınır. Eyni zamanda bildiririk ki, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən sığortaolunanlar üzrə ödənilmiş (22%+3%=25%) məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 50 faizi “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.8-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 mart 2006-cı il tarixli 377 nömrəli Fərmanının 2.9-cu bəndinə uyğun olaraq sığortaolunanların fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınır.

« | ... 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... | »

Geri | Yuxarı

Abunə ol!

Elektron poçt ünvanınızı daxil edib istəyinizi təsdiqləyin

Fondun qəbulu

Əlaqə məlumatı

FONDUN ÜNVANI:

AZ 1122 BAKI şəhəri, H. Zərdabi prospekti, 80
TELEFON: (+994 12) 434 60 18
FAKS:(+994 12) 434 55 87

Suallarınızı aşağıdakı poçt ünvanına yaza bilərsiniz:
info@sspf.gov.az

8407
8407
8667441